Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa to uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej. Klienci rozliczający się ryczałtem bądź kartą podatkową nierzadko mają problem z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Wynika to z faktu, że w przypadku zarówno ryczałtu jak i karty podatkowej banki nie są w stanie określić realnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej a co za tym idzie  wyliczając zdolność kredytową klienta stosują różne, uproszczone formy estymacji dochodu. W praktyce oznacza to, że zazwyczaj  przyjmują koszty prowadzenia działalności gospodarczej na poziomie znacznie wyższym niż te które realnie ponosi klient a  dochód wyliczony przez bank  w ten sposób jest zazwyczaj niższy niż realny dochód uzyskiwany przez klienta. Jeśli interesuje Cię zagadnienie kredytu hipotecznego na działalności gospodarczej, to zapraszamy do wcześniej stworzonego case study. W tym artykule zaś, postaram się wyjaśnić zależności pomiędzy możliwością zaciągnięcia kredytu hipotecznego zarówno na ryczałcie jak i na karcie podatkowej.

Czy w praktyce oznacza to, że rozliczając działalność gospodarczą na ryczałcie bądź karcie podatkowej będziemy musieli mierzyć się z kłopotami w uzyskaniu kredytu hipotecznego? Nie musi tak być o ile wybierzemy banki , które w naszym indywidualnym przypadku policzą zdolność na ryczałcie bądź karcie podatkowej najlepiej. W wyborze tych ofert zdecydowanie pomoże doświadczony ekspert (doradca) kredytowy który dobrze zna metodykę liczenia zdolności poszczególnych banków oraz wie na co zwrócić uwagę ubiegając się o kredyt hipoteczny na ryczałcie bądź karcie podatkowej.

 

Kredyt hipoteczny a ryczałt ewidencjonowany

Jeśli rozliczasz działalność gospodarczą na ryczałcie to ubiegając się o kredyt hipoteczny musisz zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów.

Skrajnie różna zdolność kredytowa na ryczałcie w zależności od banku

Zdolność kredytowa jaką uzyskasz będzie skrajnie różna w zależności od banku w którym będzie ona weryfikowana. Wynika to z tego, że banki licząc zdolność kredytową klienta rozliczającego się na ryczałcie przyjmą od 25% do aż 80% przychodu jako dochód. Oznacza to, ze przedsiębiorca wykazujący średniomiesięczny przychód na poziomie np. 10000 PLN w jednym banku będzie miał wyliczony dochód na poziomie 2500 PLN a w Innym na poziomie nawet 8000 PLN. Rozstrzał jest więc olbrzymi! Doświadczonym ekspert kredytowy (doradca kredytowy) będzie w stanie wskazać, który bank policzy zdolność najlepiej w Twoim przypadku!

Dodatkowe różnice w zdolności między bankami mogą wynikać również z tego , że:

 • W zależności od banku do wyliczenia zdolności może być analizowany różny okres – np. w przypadku jednego banku ostatnie 12 a innego ostatnie 24 miesiące co przypadku klientów uzyskujących nieregularne przychody może mieć b. duży wpływ na wysokość wyliczonej zdolności,
 • W większości banków-ale nie we wszystkich – wysokość stawki ryczałtu jest dodatnio skorelowana z  wysokością dochodu przyjętego do analizy im wyższa stawka ryczałtu tym wyższy dochód przyjęty do analizy . Koniecznie trzeba zwrócić na to uwagę wybierając oferty banków.
 • Cześć banków dodatkowo liczy zdolność lepiej dla przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak programista, lekarz, architekt czy radca prawny, jeśli więc jesteś przedstawicielem takiego zawodu, Twoja zdolność zostanie policzona lepiej niż w przypadku klienta uzyskującego przychody w analogicznej wysokości! Więcej o kredycie dla wolnych zawodów rozliczających się na ryczałcie znajdziesz w naszym wcześniejszym wpisie: Kredyt hipoteczny dla programisty i branży IT.

Minimalny staż prowadzenia działalności gospodarczej – nawet 3 miesiące

O ile minimalny wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej w większości banków wynosi 12 miesięcy to w przypadku klientów:

 • posiadających podpisaną umowę współpracy (B2B),
 • wykazujących ciągłość zatrudnienia – tzn. przed działalnością gospodarczą klient miał umowę o pracę, ewentualnie umowę zlecenie po czym założył działalność a przerwa miedzy ostatnim zatrudnieniem a działalnością była nie dłuższa niż 30 dni

banki zaakceptują dochód z takiej działalności gospodarczej już po 3/6 miesiącach od jej rozpoczęcia, pod warunkiem , że nie zmieniła się branża w której działa klient (umowa B2B może być podpisana natomiast z innym podmiotem niż podmiot z którym była zawarta umowa o pracę).

Dlaczego jest to istotne w przypadku klientów rozliczających się na ryczałcie? Ponieważ ryczałt jest niezwykle popularną formą rozliczenia działalności właśnie w przypadku klientów, którzy uzyskiwali dochód na umowie o pracę/zlecenie i postanowili przejść na działalność gospodarczą działając w tej samej branży. Wynika to z faktu, że ci klienci w ramach działalności świadczą de facto usługi o  znamionach umowy o pracę co znaczy, że nie ponoszą wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej a co za tym idzie jako formę ewidencji działalności gospodarczej wybierają w ich przypadku najkorzystniejszy pod kątem podatkowym ryczałt ewidencjonowany. Tacy klienci mogą w wielu bankach ubiegać się o kredyt już po 3 miesiącach od rozpoczęcia działalności. Jako ekspert(doradca) kredytowy wskażę Ci w których bankach można z takiej możliwości skorzystać!

Zmiana formy rozliczenia – to nie musi być problemem

Polski Ład otworzył możliwość rozliczania się na ryczałcie wielu zawodom, które wcześniej nie miały takiej możliwości. W przypadku wielu klientów, którzy na KPIR nie wykazywali wysokich kosztów przejście na ryczałt okazało się wówczas najkorzystniejszym rozwiązaniem. Wielu klientów prowadzących działalność gospodarczą przeszło więc z KPIR na ryczałt jak tylko pojawiła się taka możliwość czyli z początkiem 2022 roku. Co więcej część z pośród tych klientów zmieniło formę opodatkowania ponownie  od 01.07.2023 roku kiedy to Polki Ład wprowadził możliwość zmiany formy rozliczenia w trakcie roku podatkowego. W przypadku części klientów mamy więc sytuację, ze forma rozliczenia z urzędem skarbowym na przestrzeni ostatniego roku zmieniła się raz bądź nawet 2 razy! Wbrew powszechnej opinii nie musi to być problem podczas ubiegania się o kredyt, ponieważ większość banków akceptuje taką sytuację.

 

Kredyt hipoteczny a karta podatkowa

Jeśli rozliczasz działalność gospodarczą na karcie podatkowej to ubiegając się o kredyt hipoteczny również  musisz zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów.

Wybór odpowiedniej metodyki liczenia zdolności kredytowej = furtka to Twojego kredytu

W przypadku klientów rozliczających się na karcie podatkowej banki stosują różną metodykę liczenia zdolności kredytowej. Wybór odpowiedniej metodyki przez doświadczonego eksperta (doradcę) kredytowego zdecydowanie zdeterminuje możliwość ubiegania się o kredyt hipoteczny!

W przypadku karty podatkowej banki liczą dochód z karty podatkowej do zdolności wg jednej z poniższych metodyk:

 • mnożąc wymiar karty podatkowej za ostatni rok *5/7/8 lub nawet 15! Oznacza to , ze jeśli wymiar Twojej karty podatkowej to np. 300 PLN to w jednym banków Twój dochód przyjęty do analizy może wynieść zaledwie 1500 PLN ( 5*300 PLN), w innym już 2400 PLN (8* 300 PLN) a w jeszcze innym nawet 4500 PLN ( 15*300 PLN). Różnice są więc ogromne.
 • mnożąc *5/7/8 lub nawet 15 nie wymiar karty podatkowej ale realnie zapłacony podatek! Np. jeśli miałeś odliczenia od podatku i realnie zapłaciłeś mniej niż podatek z wymiaru karty to te banki policzą Twoją zdolność kredytową  gorzej, musisz o tym pamiętać!
 • przyjmując OŚWIADCZENIE KLIENTA odnośnie przychodu i dochodu uzyskanego na karcie podatkowej -jest to podejście zdecydowanie niszowe ale pozwala na uzyskanie ponadprzeciętnych kwot kredytu hipotecznego w stosunku do kwot jaki klient może uzyskać w bankach liczących dochód jako krotność wymiaru karty podatkowej bądź krotność zapłaconego podatku. Doświadczony ekspert( doradca) kredytowy będzie w stanie policzyć jaki dochód z Twojego oświadczenia bank przyjmie do analizy.

Jeszcze kilka lat temu nieliczne banki były w stanie policzyć zdolność kredytową  u klientów rozliczających się na karcie podatkowej na podstawie wydruków z kasy fiskalnej (np. w przypadku taksówkarzy), na chwilę obecną żaden bank nie stosuje już takiej metodyki!

 

Ryczałt i karta podatkowa – rozwiązania dodatkowe przy kredycie hipotecznym

Jeśli mimo zastosowania całego know-kow, o którym mowa powyżej, Twoja zdolność kredytowa w dalszym ciągu nie wychodzi, jako ekspert (doradca) kredytowy  pomogę Ci zweryfikować dodatkowe możliwości jej podniesienia np. takie jak:

 • dołączenie dodatkowego współkredytobiorcy -dodatkowa osoba z dochodem akceptowanym przez bank może umożliwić zaciągnięcie kredytu hipotecznego jeśli Twoja zdolność na ryczałcie/karcie podatkowej jest niewystarczająca. Pamiętaj przy tym, że współkredytobiorca nie musi być współwłaścicielem nieruchomości i, że możesz odłączyć go od kredytu jeśli w przyszłości wykażesz wyższe dochody. Potraktuj to wiec jako rozwiązanie pomostowe/czasowe do momentu aż będziesz miał zdolność samodzielnie!
 • zoptymalizowanie posiadanych zobowiązań – jeśli nie posiadasz zdolności kredytowej z posiadanymi zobowiązaniami możesz je spłacić i możesz zrobić to dopiero po decyzji kredytowej(nie musisz robić tego wcześniej). Pamiętaj również , że w przypadku klientów rozliczających się na ryczałcie i karcie podatkowej część banków nie przyjmuje do zdolności niektórych zobowiązań które w przypadku innych form ewidencji standardowo są ujęte w koszcie działalności ( np. leasing operacyjny) co pozwoli Ci na zwiększenie zdolności!
 • wykazanie dodatkowego przychodu na działalności – wskażę w którym banku i po jakim okresie przełoży się on na wzrost zdolności. Zaplanujemy Twój kredyt!

 

Kredyt hipoteczny a dochód na ryczałcie i karcie podatkowej w 2023 – Podsumowanie

Jak widać na podstawie powyższych przykładów,  możliwość skutecznego ubiegania się o kredyt hipoteczny w przypadku klientów rozliczających się na ryczałcie bądź karcie podatkowej zdeterminowana jest przez odpowiedni wybór banków, tzn. wybór banków o metodyce liczenia zdolności kredytowej najlepiej dopasowanej do naszej sytuacji. Korzystając z pomocy doświadczonego eksperta (doradcy kredytowego) możesz na to liczyć! Pomogę Ci nie tylko zweryfikować zdolność kredytową ale również skutecznie porównać oferty, z których możesz skorzystać i wybrać te najkorzystniejsze oraz przeprowadzić przez cała procedurę ubiegania się o kredyt od momentu złożenia wniosków kredytowych aż do wypłaty kredytu. Współpraca jest całkowicie bezpłatna, zapraszam do kontaktu!

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!