Mieszkanie bez wkładu: Polski Ład – co warto wiedzieć?

Mieszkanie bez wkładu własnego – ustawa Polskiego Ładu przyjęta przez Sejm

01.10.2021r. Sejm przyjął kolejny projekt Polskiego Ładu-Mieszkanie bez wkładu własnego.

Rząd dostrzega, że dla typowego „Kowalskiego”, który zyskał już zdolność kredytową, podstawowym problemem przy zakupie nieruchomości na kredyt jest konieczność zgromadzenia wkładu własnego.

Łatwiejszy dostęp do mieszkań ma być podstawą bytową dla wielu rodzin, a w konsekwencji również dla naszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Do kogo ma być kierowany program „Mieszkanie bez wkładu”?

Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odpowiedzialnego za projekt może my wyczytać, że program „Mieszkanie bez wkładu własnego” ma być kierowany do osób, które chcą:

  • nabyć swoje pierwsze mieszanie z rynku pierwotnego,
  • nabyć mieszkanie na rynku wtórnym, społecznym
  • wybudować dom.


Na czym będzie polegało wsparcie „Polskiego Ładu”?

Bank BGK będący fundatorem programu udzieli gwarancji (dopłaty) w wysokości nie większej niż 20% kwoty kredytu – do kwoty 100 tys PLN. Gwarancja ta będzie miała zastąpić bądź zniwelować wysokość wkładu własnego wnoszonego przez przez kredytobiorców.

Będzie możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia z postaci tzw. spłaty rodzinnej, tzn. bank gospodarstwa krajowego jednorazowo spłaci część kredytu:

  • 20000 PLN w przypadku urodzenie drugiego dziecka
  • 60000 PLN w przypadku 3ciego i kolejnego dziecka

Kredyt hipoteczny ze wsparciem BGK będzie udzielany przez banki biorące udział w programie, waluta PLN, okres kredytowania nie krótszy niż 15 lat.

Program będzie zawierał ograniczenie w postaci maksymalnej ceny zakupu m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Limit ceny będzie mógł podlegać zmianie.

 

Kiedy rusza program „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Ustawa został przyjęta przez sejm 01.10.2021 roku i trafiła do Senatu.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od  ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zatem program Mieszkanie bez wkładu własnego rusza w okolicach kwietnia 2021.

 

Mieszkanie bez wkładu własnego – czy warto?

„Mieszkanie bez wkładu własnego” to projekt podobny do wcześniejszych rządowych programów jak  „Rodzina na swoim” czy  „Mieszkanie dla Młodych”. Cieszyły się ona bardzo dużym zainteresowaniem, a wraz z zakończeniem programu MDM w grudniu 2017 roku nie doczekały się następcy. Program „Mieszkanie bez kładu własnego”  będzie miał za zadanie tę lukę wypełnić.

Sama idea programu wprowadzanego w życie przez Polski Ład jest jak najbardziej słuszna, jednak to jego szczegóły pozwolą ocenić na ile realne wesprze on zakup mieszkania przez kredytobiorców. Nauczeni doświadczeniem z poprzednich programów wiemy, że na dostępność a tym samym jakość  programu wpłynie wiele parametrów na które będziemy musieli jeszcze poczekać. Istotne będą tutaj:

  • wysokość dopłaty do wkładu możliwej do uzyskania,
  • czy ze wsparcia będą mogli skorzystać również single oraz osoby w związkach nieformalnych,
  • dostępność środków z programu – pula środków do wykorzystania,
  • maksymalna wysokość ceny m2 powierzchni użytkowej nabywanego lokalu.

Należy również zwrócić uwagę, że wieli potencjalnych kredytobiorców odkłada decyzję o zakupie mieszkania do czasu  wejścia programu w życie co może przełożyć się na spadek liczby zaciąganych kredytów hipotecznych w 4Q2021 i 1Q2022.

Z drugiej strony jednak, kiedy program „Mieszkanie bez wkładu własnego” wejdzie już w życie ma szansę zrekompensować niższy popyt na kredyt hipoteczny wywołany dalszym  wzrostem stóp procentowych który zapewne nastąpi.

***

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, sprawdzić swoją zdolność kredytową lub zorientować się w rynku kredytów hipotecznych – zapraszam do współpracy! Jestem doświadczonym ekspertem / doradcą kredytowym działającym na terenie Warszawy.

Mateusz Dyrda
Ekspert Kredytowy / Doradca Kredytowy | Ostatnie wpisy

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku Open Finance 2012, 2013, 2015, 2017. W branży od 2008 r.

Comments are closed.

Zadzwoń!
Jak dojechać?