KREDYTY DLA OBCOKRAJOWCÓW

Strona główna-For foreigners

KREDYTY DLA OBCOKRAJOWCÓW

FINANSOWANIE DLA OBCOKRAJOWCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

You prefer to read it in English?

English version

Jeśli mieszkasz na terenie Rzeczypospolitej ale nie posiadasz Polskiego obywatelstwa – mimo wszystko możesz ubiegać się o kredyt.

Pomagamy przejść wszystkie procedury, znamy możliwości i warunki zaciągnięcia kredytu hipotecznegokredytu firmowego lub kredytu gotówkowego przez obcokrajowców przebywających na terenie RP.

KREDYTY DLA OBCOKRAJOWCÓW – W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Pokażemy Ci jakie dokumenty osobiste musisz posiadać (pesel, karta pobytu itd.) i jaką muszą mieć datę ważności abyś mógł ubiegać się o kredyt,
 • Pokażemy Ci jak długo i w jakiej formie musisz być zatrudniony w Polsce aby ubiegać się o kredyt,
 • Przedstawimy Ci porównanie ofert dostępnych na rynku i pomożemy wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie,
 • Pomożemy Ci we wszelkich formalnościach: podpisaniu umowy przedwstępnej, skompletowaniu wymaganych dokumentów, złożeniu wniosków kredytowych i podpisaniu umowy kredytowej.

FINANSOWANIE DLA OBCOKRAJOWCÓW – DLA KOGO?

 • Pomagamy obcokrajowcom zarówno z Unii Europejskiej jaki i z poza niej,
 • Pomagamy w uzyskaniu finansowania w różnych walutach PLN, EUR, USD, SEK, NOK,
 • Doradzamy w jaki sposób uzyskać zezwolenie na zakup nieruchomości gruntowej (np. działka, dom) od MSWiA jeśli jesteś z poza UE,
 • Pomagamy w nietypowych sytuacjach: brak numeru pesel, status uchodźcy w pisany w karcie pobytu, krótka ważność dokumentów i inne.

KREDYTY GOTÓWKOWE, FIRMOWE I HIPOTECZNE DLA OBCOKRAJOWCÓW.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się ze mną!

Kontakt

BANK LOANS FOR FOREIGNERS

If you live in Poland but do not have Polish citizenship – you can still apply for a bank loan.

We help through all procedures, we know the possibilities and conditions for taking out a mortgage, business loan or cash loan by foreigners residing in Poland.

LOANS TO FOREIGNERS – HOW CAN WE HELP YOU?

 • We will show you which personal documents you must have (personal identification card, residence card, etc.) and which must have an expiry date in order for you to apply for a bank loan,
 • We will show you how long and in what form you must be employed in Poland to apply for a loan,
 • We will help you to compare offers available on the market and help you choose the best one for you,
 • We will help you in all formalities: signing the preliminary contract, completing the required documents, submitting loan applications and signing the loan agreement.

FINANCING FOR FOREIGNERS – FOR WHOM?

 • We help foreigners both from the European Union and from outside of the UE,
 • We help in obtaining financing in various currencies PLN, EUR, USD, SEK, NOK,
 • We advise on how to obtain a permit to buy land property (e.g. land, house) from the Ministry of Interior and Administration if you are from outside the EU,
 • We help in unusual situations: no PES number, refugee status in the residence card, short validity of documents and other.

You want to know more? Contact me!

Contact