KREDYTY GOTÓWKOWE

SZYBKA GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę kredytu gotówkowego

Spotkanie z ekspertem

JEŻELI CHCIAŁBYŚ:

  • uzyskać dodatkowe środki na cel dowolny,
  • zamienić kredyt który masz na tańszy,
  • skonsolidować posiadane zobowiązania

A równocześnie nie chcesz zabezpieczyć kredytu na nieruchomości to kredyt gotówkowy będzie rozwiązaniem dla Ciebie.

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO?

FAQ:

Zdolność kredytowa to możliwość zaciągnięcia i spłaty przyszłego zobowiązania, którą wylicza bank analizując wiele czynników zależnych od przyszłego kredytobiorcy. Należy pamiętać, że procedura oceny zdolności kredytowej różni się w zależności od banków. Decyzja odmowna z jednego banku, nie przesądza o tym, że w kolejnym banku również nie otrzymamy kredytu, ale warto wiedzieć, iż
duża ilość zapytań o kredyt sprawie, że jesteśmy mniej wiarygodni.

Możliwość zaciągnięcia kredytu pojawia się od 18. roku życia, choć może być uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków.

Maksymalny wiek kredytobiorcy to nic innego jak określenie do którego roku życia możemy ubiegać się o kredyt. W zależności od ofert bankowych przedział ten waha się w granicach od 65 do 82 roku życia, choć można znaleźć i takie gdzie nie występuje, ale zaciągnięcie kredytu może być uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków.

Maksymalne okresy kredytowania to 7, 8 albo 10 lat. W nielicznych bankach dostępna jest możliwość spłaty kredytu przez 12 lat, ale tylko przy spełnieniu określonych warunków.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to wartość, która określa procentowo koszt kredytu w skali roku. Składają się na niego: oprocentowanie kredytu, prowizja za jego udzielenie, ubezpieczenia oraz opłaty przygotowawcze. Istnieje jeden, wspólny dla wszystkich banków wzór i zasady wyliczania RRSO. Na tej podstawie warto porównywać oferty banków. Częstym błędem przyszłych kredytobiorców jest porównywanie tylko jednego czynnika z wyżej wymienionych, a pomijanie pozostałych. Należy również brak pod uwagę okoliczności, które skłaniają nas do zaciągnięcia zobowiązania i to jak szybko je spłacimy, ponieważ będzie to skutkowało tym, że poszczególne czynniki decydujące o koszcie kredytu będą dla nas mniej lub bardziej ważne.

Ustawowym obowiązkiem banków jest umożliwienie wcześniejszej częściowej i całkowitej spłaty kredytu i w większości przypadków jest to bezpłatne. Tylko w nielicznych bankach będzie się to wiązało z dodatkowym kosztem i koniecznością uregulowania opłaty. Spłacając kredyt wcześniej nie zapłacimy odsetek od oddanych pieniędzy.

Pamiętajmy, że wyliczenia robione za pośrednictwem różnego rodzaju kalkulatorów internetowych, często nie mają nic wspólnego z ofertą banku, a mają nas tylko zachęcić do danej instytucji finansowej i pokazać orientacyjne wartości. Warunki cenowe zależą przede wszystkim od kredytobiorcy. Dopiero po złożeniu wniosku kredytowego i przekazaniu wszystkich niezbędnych informacji do banku dowiemy się jaka jest decyzja kredytowe i jej parametry cenowe.

Wypłata środków uzyskanych z kredytu zależy od wielu czynników, a najważniejsze to: analiza złożonego wniosku kredytowego, konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów i wybór sposobu wypłaty kredytu (przelew na rachunek bankowy, albo odebranie pieniędzy w kasie banku).
W zależności od banku może to trwać od kilkunastu minut do kilku dni.

Kredyt konsumencki, można przeznaczyć na dowolny cel, a bank nie sprawdzi na co wydaliśmy otrzymaną kwotę.

Jest to jeden ze sposobów spłaty rat kredytu i tak:
– raty równe w całym okresie kredytowania – wysokość comiesięcznego zobowiązania jest stała, zmieniają się natomiast proporcje między kwotą spłacanego kapitału a odsetkami
– raty malejące wraz z upływem okresu kredytowania – wysokość miesięcznego zobowiązania będzie malała wraz z okresem kredytowania; część kapitałowa raty jest stała, a część odsetkowa raty będzie malała; w porównaniu do raty równej jest to rozwiązanie tańsze, ale należy posiadać zdolność kredytową na pierwszą ratę

Jest to zestawienie wysokości comiesięcznej raty kredytu wraz z terminem jej spłaty i wskazaniem rachunku bankowego , na który należy dokonywać płatności. Nowy harmonogram otrzymamy w przypadku zmiany oprocentowania kredytu.

Dokumenty, jakie będą wymagane przy ubieganiu się o kredyt będą zależały od źródła dochodów. Podstawowym dokumentem jest dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające wysokość naszego dochodu.

Umów się na spotkanie z ekspertem od kredytów firmowych w Warszawie

Spotkanie z ekspertem