Przeglądając oferty pośredników i banków w Internecie, aż roi się od „specjalistów” , którzy zapewniają, że są w stanie uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach dla przedstawicieli tzw. zawodów zaufania publicznego (zzp) czyli np. lekarzy, adwokatów, radców prawnych ,notariuszy, architektów. Czy przedstawiciele tych profesji faktycznie mogą liczyć na szeroko rozumiane „preferencyjne warunki”? Jak w przypadku tych zawodów liczona jest zdolność kredytowa – czy lepiej niż w przypadku innych profesji?

Czy lekarz, radca prawny lub architekt mogą liczyć na lepsza cenę kredytu hipotecznego niż przedstawiciele innych zawodów? A co w przypadku kredytów gotówkowych i firmowych – czy obowiązują takie same podejście do przedstawicieli wolnych zawodów jak w przypadku kredytów hipotecznych? Poniżej odpowiedzi na te pytania z perspektywy doświadczonego eksperta kredytowego – doradcy kredytowego.

 

Preferencyjne warunki kredytu hipotecznego dla lekarzy, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, architektów – czyli tak naprawdę co?

Wielu pośredników kusi  przedstawicieli wolnych zawodów informacją, że są oni w stanie uzyskać kredyt hipoteczny na tzw. „preferencyjnych warunkach”. Co tak naprawdę w kontekście kredytu hipotecznego mogą oznaczać wspomniane „preferencyjne warunki” i czy faktycznie są one możliwe do uzyskania? Mogą to być:

 • lepsza cena kredytu hipotecznego – tutaj warto obalić pierwszy mit. Przy aktualnym rynku przedstawiciele wolnych zawodów standardowo nie mogą liczyć na lepsze warunki cenowe niż przedstawiciele innych profesji. Oznacza to, że np. lekarz dysponujący określonymi dochodami i wkładem własnym otrzyma takie same warunki kredytu hipotecznego jak każdy inny klient dysponujący takim samym dochodem i wkładem własnym,
 • uproszczone procedury uzyskania kredytu hipotecznego – niestety, ale to będzie kolejny mit. Przedstawiciel wolnego zawodu chcący otrzymać kredyt hipoteczny będzie musiał przejść taką samą ścieżkę weryfikacji zdolności kredytowej jak każdy inny klient chcący ubiegać się o kredyt. Od tej zasady będzie jeden wyjątek o czym mowa dalej.

 

Wyjątek przy kredycie hipotecznym dla lekarzy, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, architektów – kredyt na estymacie

Cena kredytu hipotecznego dla przedstawiciela wolnych zawodów będzie taka sama jak dla każdego innego klienta – od tej zasady ogólnie nie ma wyjątków.  Sposób liczenia zdolności kredytowej w przypadku przedstawicieli wolnych zawodów jest taki sam jak w przypadku innych profesji ale uwaga – tutaj będziemy mieli jeden bardzo istotny wyjątek. Mianowicie jeden z banków udziela przedstawicielom wolnych zawodów kredytu na estymacie – tzn. nie liczy zdolności kredytowej wprost na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych a estymuje (szacuje) ją na podstawie własnego algorytmu.

Kto może skorzystać z kredytu hipotecznego na estymacie?

Możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na estymacie dotyczy tylko wolnych zawodów prowadzących działalność gospodarczą, tzn. nie dotyczy przedstawicieli wolnych zawodów uzyskujących dochody z innych źródeł takich jak np. umowa o pracę, o dzieło czy umowa zlecenie. Zasady akceptacji dochodów przedstawicieli zzp z pozostałych źródeł  są takie same jak w przypadku innych klientów, znajdziesz w artykule: źródła dochodów a kredyt hipoteczny.

Do przedstawicieli wolnych zawodów bank zalicza klientów czynnie wykonujących jeden z niżej wymienionych zawodów:

 • adwokat  / notariusz / radca prawny,
 • architekt,
 • lekarz (wymagana specjalizacja) / lekarz dentysta,
 • pielęgniarka / położna.

W jaki sposób bank liczy dochód klienta przy kredycie hipotecznym udzielanym na na estymacie?

Bank wyliczając dochód przedstawiciela wolnego zawodu zestawia ze sobą 2 parametry:

 1. zawód,
 2. okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasada jest tutaj prosta:

Im dłuższy okres minął od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej – tym większą wysokość uzyskiwanego dochodu przyjmuje bank.

Wysokość dochodu wyliczonego w ten sposób będzie różnić się w zależności od profesji. Np. dochód architekta prowadzącego działalność gospodarczą krócej niż 2 lata zostanie oszacowany na poziomie 7000 PLN ale dochód pielęgniarki prowadzącej działalność gospodarczą z takim samym stażem zostanie oszacowany  tylko na poziomie 4500 PLN.

Ograniczenia liczenia zdolności  przy kredycie hipotecznym na estymacie

Należy pamiętać, że przedstawiciel wolnego zawodu musi legitymować się takim samym minimalnym stażem prowadzenia działalności gospodarczej wymaganym przez bank co każdy inny klient (12 lub 24 miesiące w zależności od wnioskowanej kwoty kredytu).

Maksymalna dostępna kwota kredytu to:

 • 500 tys. zł – wkład własny min 10%

lub

 • 1 mln zł – wkład własny min 40%.

 

Kredyt hipoteczny dla lekarzy, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, architektów – dlaczego pośrednicy i banki próbują pozyskać tych klientów?

Skoro ustaliliśmy, że pomijając jeden bank, który udziela kredytu hipotecznego dla wolnych zawodów na estymacje, zasady udzielania kredytu hipotecznego dla wolnych zawodów jak i jego cena są takie same jak w przypadku innych profesji to dlaczego pośrednicy zwodzą przedstawicieli tych zawodów możliwością uzyskania lepsze oferty?

Otóż dlatego, że przedstawiciele wolnych  zawodów to zazwyczaj dla nich „łakomy kąsek”. Wyróżniają się bardzo dobrymi dochodami, dużym wkładem własnym i celują nierzadko w duże kwoty kredytów co czyni ich bardzo atrakcyjnymi w oczach pośredników kredytowych. Spłacalność kredytów przez tych klientów również jest wzorowa.

Klient zwabiony obietnicą lepiej liczonej zdolności kredytowej lub korzystniejszych warunków cenowych w rzeczywistości w 95% przypadków dostaje to samo co każdy inny klient. Jeśli Twój ekspert (doradca) kredytowy roztacza przed Tobą wizję korzystniejszej oferty, zapytaj go na czym konkretnie polega ta korzyść w porównaniu z innymi klientami – przy próbie doprecyzowania tej korzyści bardzo często okazuje się, że de facto jej nie ma.

 

Czy fakt wykonywania wolnego zawodu nigdy nie ma żadnego znaczenia przy zaciąganiu kredytu hipotecznego?

Mimo, iż banki licząc Twoją zdolność kredytową policzą ją (pomijając estymat) tak samo jak w przypadku każdego innego klienta, fakt, że jesteś przedstawicielem zawodu zaufania publicznego może mieć czasami  „miękkie” znaczenie , np.:

 • negocjacje warunków cenowych – w nielicznych przypadkach może ułatwić negocjacje warunków cenowych- banki uznają ZZP ( zawody zaufania publicznego) za klientów niskiego ryzyka i z chęcią chcą mieć ich w portfelu klientów dlatego też negocjacje cenowe dla takiego klienta mogą okazać się łatwiejsze do uzyskania niż w przypadku innych klientów. Nie nastawiaj się natomiast na wielkie upusty – będzie to raczej mała negocjacja która nie zmieni diametralnie warunków Twojego kredytu a którą bank będzie chciał jedynie podkreślić, że jest mocno zainteresowany nawiązaniem współpracy,

 

 • możliwość uzyskania odstępstwa – jeśli Twój Case wymaga odstępstwa w zakresie np. stażu uzyskiwania dochodu, akceptacji formy uzyskiwania dochodu czy innych parametrów, to takie odstępstwo będzie na pewno łatwiejsze do uzyskania w przypadku zawodów zaufania publicznego niż innych klientów.

 

Co w przypadku pozostałych kredytów? Czy przedstawiciele wolnych zawodów mogą skorzystać z uproszczonych procedur zaciąganiu kredytów innych niż hipoteczne – np. gotówkowych i firmowych?

Pomijając  estymat dostępny przy kredycie hipotecznym tylko w jednym z banków, przedstawiciele ZZP uzyskają kredyt hipoteczny na takich samych warunkach jak przedstawiciele innych zawodów.  W przypadku kredytów gotówkowych o firmowych sprawa ma się już zupełnie inaczej.

Ważne  – przedstawiciele wolnych zawodów przy kredycie gotówkowym i firmowym są w stanie w odróżnieniu od kredytu hipotecznego uzyskać:

 • finansowanie na uproszczonych warunkach (często na oświadczenie),
 • lepszą cenę kredytu,
 • wyższą dostępną kwotę kredytu niż pozostali klienci.

Przy kredycie gotówkowym i firmowym fakt, że jesteś przedstawicielem wolnego zawodu będzie więc miał największe znacznie! Doświadczony ekspert (doradca kredytowy) wskaże Ci jaka forma finansowania (kredyt hipoteczny/firmowy/gotówkowy) będzie więc najbardziej odpowiedzi w Twoim przypadku.

Pamiętaj, iż fakt, że przy kredycie gotówkowym i firmowym część banków w przypadku ZZP stosuje uproszczone procedury uzyskania kredyt nie oznacza z automatu, że będą to dla Ciebie korzystniejsze formy finansowania niż kredyt hipoteczny. Kredytem gotówkowym i firmowym często nie da się skredytować tego co da się skredytować kredytem hipotecznym (i na odwrót), kredyty gotówkowe i firmowe (niezabezpieczone) będą posiadały również istotne ograniczenie w postaci maksymalnej dostępnej kwoty kredytu.

 

Kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów – w czym jestem w stanie Ci pomóc jako ekspert?

Czy kredyt  hipoteczny na estymacie to tzw. „game changer” przy kredycie dla wolnych zawodów?
Raczej nie.

Dlaczego?

Ponieważ większość przedstawicieli zawodów zaufania publicznego może udokumentować dochody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na poziomie wyższym niż ten estymowany przez bank.

 

Czy kredyt hipoteczny na estymacie będzie w takim wypadku rozwiązaniem zupełnie bezużytecznym?
Nie, ale zdolność wyliczona na estymacie będzie wyższa niż ta wynikająca z dokumentów finansowych tylko w przypadku nielicznych klientów.

 

Jeśli jesteś natomiast przedstawicielem wolnego zawodu to musisz pamiętać, że oprócz możliwości przeliczenia zdolności kredytowej  przy kredycie hipotecznym w uproszczony sposób czyli „ na estymacie”, doświadczony ekspert/doradca kredytowy będzie mógł zaproponować Ci wiele wartości dodanych współpracy takich jak:

 • porównanie Twoich możliwości w kredycie hipotecznym gotówkowym i firmowym oraz wybór najkorzystniejszej formy finansowania, nie tylko pod kątem ceny ale również pod kątem prawno-podatkowym,
 • wybór najkorzystniejszych ofert cenowych dostępnych na rynku uwzględniających Twoją indywidualną sytuację (rodzaj i wysokość uzyskiwanego dochodu, poziom wkładu własnego, typ nabywanej nieruchomości),
 • pomoc w negocjacjach warunków cenowych,
 • pomoc w uzyskaniu odstępstw proceduralnych dotyczących zarówno wykazywanego dochodu jak i nabywanej nieruchomości,
 • kreatywne podejście przy liczeniu zdolności kredytowej np. uwzględnienie amortyzacji w dochodzie, możliwość nie uwzględniania posiadanych leasingów do zdolności kredytowej, akceptacja nietypowych form rozliczenia działalności gospodarczej (ryczałt, karta podatkowa), akceptacja krótszego niż standardowo wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej w ramach umowy B2B,
 • pomoc w wypełnieniu wniosków kredytowych i obiegu dokumentów.
 • wiele innych.

 

Jeśli jesteś adwokatem, radcą prawnym ,notariuszem, architektem , pielęgniarką lub położną i chciałbyś/chciałabyś skorzystać z bezpłatnej pomocy doświadczonego eksperta (doradcy) kredytowego zapraszam do współpracy! Skontaktuj się ze mną i spotkajmy się w Warszawie!

 

Sprawdź także:

Kredyt hipoteczny dla programisty i branży IT – wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!