Zdolność kredytowa to pojęcie,  które jest  różnie interpretowane i wokół którego narosło wiele mitów.

Czym więc tak naprawdę  jest zdolność kredytowa i od czego zależy? Co warto wiedzieć nt. zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa – co to jest?

Zdolność kredytowa to nic innego jak maksymalna kwota kredytu jaką jesteśmy w stanie zaciągnąć na dany cel w danym banku.

Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Prawie  bankowym,  określana jest również jako „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”.

Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem niezbędnym do zaciągnięcia kredytu.

Jak bank wylicza naszą zdolność kredytową?

Podstawowe obszary jakie analizowane są przy ocenie zdolności kredytowej to dochody i zobowiązania kredytobiorcy.

Bank dokonuje zarówno analizy ilościowej  jak i jakościowej.

Analiza ilościowa to nic innego jak analiza sytuacji finansowej przyszłego kredytobiorcy, analizowane są więc np.:

 • wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe -raty spłacanych kredytów, limity w rachunkach i na kartach kredytowych, udzielone poręczenia itp.
 • miesięczne koszty utrzymania kredytobiorcy-czynsz, opłaty itp.

Bank zestawia więc miesięczne dochody klienta z jego zobowiązaniami i sprawdza czy ten posiada nadwyżki do spłaty kredytu.

Podczas analizy jakościowej weryfikowane mogą są natomiast wszystkie bądź część parametrów takich jak:

 • wiek kredytobiorcy,
 • ilość osób w gospodarstwie domowym,
 • liczba dzieci na utrzymaniu,
 • stan cywilny,
 • zawód, wykształcenie, zajmowane stanowisko,
 • status majątkowy i liczba oraz rodzaj posiadanych nieruchomości,
 • staż pracy,
 • rodzaj i  forma uzyskiwanego dochodu,
 • historia kredytowa.

Analiza ww parametrów składa się na tzw. analizę scoringową klienta, gdzie przez scoring rozumiemy tutaj wewnętrzną ocenę punktową klienta dokonywaną przez bank.

Oprócz ww parametrów analizy ilościowej i jakościowej wpływ na ocenę zdolności kredytowej maja również parametry wnioskowanego kredytu, takie jak:

 • kwota kredytu,
 • rodzaj rat(równe/malejące),
 • okres spłaty,
 • waluta kredytu,
 • karencja w spłacie kapitału.

W wyniku analizy ilościowej , jakościowej oraz parametrów wnioskowanego kredytu bank podejmuje decyzję o wysokości zdolności kredytowej, jaką posiada dany  klient.

Zdolność kredytowa – co warto wiedzieć?

Wokół zdolności kredytowej narosło wiele mitów, przeinaczeń i niedopowiedzeń.

Wielokrotnie powielane , często skutecznie uniemożliwiają przyszłemu kredytobiorcy stwierdzenie co jest zgodne z prawdą a co nie.

Porządkując informacje warto więc wiedzieć, że:

 • nie ma czegoś takiego jak „ zdolność kredytowa dostępna na rynku” dla danego klienta, tzn. każdy bank w inny sposób ocenia zdolność kredytową i dla danego klienta będzie się ona różnić w każdym z banków. W jednym banku będzie lepsza w drugim gorsza ale w każdym będzie inna, pomogę Ci więc zweryfikować zdolność w wielu bankach,
 • zdolność kredytową można zbudować, tzn. nawet jeżeli na chwilę obecną  nie posiadasz zdolności kredytowej doświadczony ekspert (doradca) kredytowy wskaże Ci w jaki sposób i w jakim horyzoncie czasowym możesz ją zbudować, innymi słowy wskaże Ci plan na zbudowanie zdolności kredytowej,
 • jeżeli Twoja zdolność kredytowa jest zbyt niska istnieje szereg sprawdzonych sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej, ale to tylko cześć dostępnych rozwiązań, po weryfikacji sytuacji klienta zazwyczaj można wskazać ich wiele więcej,
 • zdolność kredytowa zmienia się w czasie a konkretnie- polityka banków odnośnie sposobu liczenia zdolności kredytowej zmienia się w czasie –głównie w zależności od tego jaki apetyt na produkcję kredytową ma aktualnie dany bank. Nawet jeżeli Twoja sytuacja nie zmieniła się to raz obliczona zdolność kredytowa w danym banku za pewien czas może być inna, należy wiec ponownie zweryfikować ją przed złożeniem wniosku kredytowego,
 • zdolność kredytowa wyliczona w danym banku przed złożeniem wniosku kredytowego to tylko symulacja-faktyczny poziom Twojej zdolności kredytowej zostanie określony przez bank dopiero po złożeniu wniosku kredytowego i może się różnić np. analityk ma prawo przyjąć do zdolności tylko część uzyskiwanych przez Ciebie premii np. tylko te które są powtarzalne. Zdolność zależeć więc może w pewnym stopniu od indywidualne oceny analityka, którą poznasz dopiero po złożeniu wniosku.
 • W przypadku kredytów firmowych istnieje możliwość policzenia zdolności w inny, bardziej liberalny  sposób niż tradycyjny tzn. zdolność może być wyznaczona na podstawie przychodów/obrotów(nie dochodów), estymację dochodów lub biznes plan realizowanego przedsięwzięcia,
 • wbrew obiegowej opinii brak historii kredytowej nie jest czymś co musi negatywnie wpłynąć na ocenę Twojej zdolności kredytowej. Przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego nie kupuj na raty np. żelazka-nie uczyni to Cię bardziej wiarygodnym w banku w którym będziesz ubiegać się o kredyt hipoteczny,
 • jeżeli nie masz zdolności z posiadanymi zobowiązaniami nie musisz spłacać ich czym prędzej przed złożeniem wniosku kredytowego- jeżeli zadeklarujesz we wniosku, że zostaną spłacone najpóźniej przed wypłatą kredytu bank nie uwzględni ich przy ocenie zdolności kredytowej- spłacisz je na spokojnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, analityk wskaże, które zobowiązania trzeba zamknąć,
 • braku zdolności kredytowej nie da się zrekompensować dużym wkładem własnym i na odwrót-tzn. zdolność kredytowa będzie niezbędna do zaciągnięcia kredytu niezależnie od tego jak duży wkład własny wnosisz, sam wkład własny jest więc warunkiem koniecznym ale niewystarczającym do zaciągnięcia kredytu-musi być również zdolność,
 • jeżeli analityk o ceni , że nie posiadasz zdolności kredytowej na pełna wnioskowaną kwotę kredytu nie oznacza, że uzyskasz decyzję negatywną i będziesz musiał ubiegać się o kredyt w innym banku-analityk wyda decyzję na maksymalną dostępną kwotę kredytu i będziesz mógł z tej propozycji skorzystać bądź nie,
 • banki w praktyce zazwyczaj nie weryfikują zdolności kredytowej po udzieleniu kredytu tzn. w trakcie jego trwania, nie należy się wiec obawiać, że bank „sam z siebie” co pewien czas będzie chciał ponownie weryfikować nasza zdolność po tym jak kredyt będzie już udzielony.

 

Doświadczony ekspert kredytowy (doradca kredytowy) pomoże Ci zweryfikować Twoją zdolność w najkorzystniejszych ofertach dostępnych na rynku oraz wskaże na co należy zwrócić uwagę.

Zapraszam do współpracy – zachęcam do kontaktu!

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!