Wielu kredytobiorców z niewystarczającą zdolnością kredytową zastanawia się jak szybko wzrost ich dochodów przełoży się na wzrost zdolności a tym samym kiedy najwcześniej mogą zacząć ubiegać się o kredyt? Odpowiedź w artykule poniżej.

Podwyżka na umowie o pracę a zdolność kredytowa

Co to jest zdolność kredytowa? Na to pytanie już odpowiadaliśmy, podobnie z resztą opisywaliśmy sposoby jak zwiększyć swoją zdolność kredytową różnymi metodami. Dziś na warsztat bierzemy zależności między podwyżką pensji a naszym rankingiem w banku.

Jeśli uzyskujesz dochód z umowy o pracę i dostałeś podwyżkę to relatywnie szybko wpłynie ona na wzrost Twojej zdolności kredytowej.
Ponieważ większość banków bierze pod uwagę do wyliczenia zdolności średnio-miesięczny dochód z 3 ostatnich miesięcy Twoja nowa pensja zostanie uwzględniona w całości już po 3 wpływach wynagrodzenia po podwyżce.

Warto natomiast pamiętać, że jeżeli bardzo zależy Ci na czasie bo np. masz upatrzoną nieruchomość, część banków uwzględni podwyżkę w jeszcze bardziej liberalny sposób tzn.:

  • uwzględni do liczenia zdolności w całości dochód po podwyżce (nie średnią dochodu z ostatnich miesięcy) już po wpływie pierwszego wynagrodzenia po podwyżce,
  • uwzględni do liczenia zdolności w całości dochód po podwyżce (nie średnią dochodu z ostatnich miesięcy) już po podpisaniu aneksu do umowy o pracę dot. podwyżki a jeszcze przed wpływem pierwszego wynagrodzenia po podwyżce.

Doświadczony ekspert/doradca kredytowy wskaże Ci jaką politykę uwzględniania dochodu po podwyżce stosuje dany bank.

O czym należy pamiętać starając się o kredyt hipoteczny po uzyskaniu podwyżki?

Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że żaden bank nie ma obowiązku przyjąć wprost do zdolności dochodu przedstawionego przez klienta a tym samym uwzględnić dochód po podwyżce.
Podwyżka uzyskana bezpośrednio przed kredytem hipotecznym zawsze zwróci uwagę banku, który indywidualnie oceni czy klient rzeczywiście uzyskał podwyżkę , czy jest to jedynie zabieg „pod kredyt„, tzn. mający umożliwić mu zaciągnięcie kredytu.

Bank akceptując podwyżkę dochodu będzie zwracał uwagę :

  • ile miesięcy minęło od uzyskania podwyżki,
  • jak duży jest wzrost wynagrodzenia-znacznie łatwiejszy będzie do zaakceptowania wzrost o np.20% niż 50%,
  • czego wynika wzrost wynagrodzenia-bank łatwiej zaakceptuje podwyżkę np. w wyniku zmiany stanowiska czy zakresu obowiązków niż po prostu wzrost wynagrodzenia , który z niczego nie wynika,
  • czy klient zatrudniony jest w małej firmie czy dużej oraz jaki jest charakter firmy – podwyżka w małej firmie może być łatwiej uznana jako podwyżka „pod kredyt” niż podwyżka w korporacji czy w „budżetówce”,
  • czy wynagrodzenie po podwyżce jest adekwatne do posiadanych kwalifikacji-np. wykształcenia, doświadczenia zawodowego itp.,
  • czy jest to jedyny dochód kredytobiorcy/kredytobiorców,
  • czy wynagrodzenie jest uzyskiwane „do ręki” czy wypłacane na rachunek bankowy.

Uwaga – pamiętaj, że mimo, iż bank standardowo weryfikuje średniomiesięczny dochód z danego okresu (w zależność od banku najczęściej z 3 lub 6 miesięcy) to mimo, iż dochód po podwyżce będzie obejmował cały ten okres ale będzie budził wątpliwości banku to może on poprosić o zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzanych przez pracodawcę składek za okres dłuższy(np. 6 bądź 12 miesięcy)!

Zwiększenie dochodów na Działalności gospodarczej

Specyficzną sytuację osób ubiegających się o kredyt prowadząc działalność gospodarczą już opisywaliśmy. Wzrostu dochodów w działalności gospodarczej nie da się uwzględnić tak szybko do zdolności jak w przypadku umowy o pracę.
Ponieważ w przypadku działalności gospodarczej banki analizują znacznie dłuższy okres uzyskiwania dochodu (zazwyczaj jest to ostatni rozliczony rok podatkowy + rozliczone miesiące roku bieżącego) aby wzrost dochodu miał realne przełożenie na zdolność w zależności od metodologii liczenia zdolności przyjętej przez dany bank i wysokości wzrostu dochodu powinien on się utrzymywać przez okres co najmniej kilku.np. 6 miesięcy. Wzrost dochodu w krótszym okresie (np. 3 miesięcy) będzie miał zazwyczaj zbyt mały udział w analizowanym okresie aby mógł wyraźnie przełożyć się na zdolność.

Jeżeli chcemy natomiast aby zdolność została policzona na jak najwyższym poziomie powinniśmy przedstawić wyższe dochody za okres ostatnich min. 12 miesięcy a w części banków również potwierdzić ten dochód PITem.
W zdecydowanej większości banków nie możemy również liczyć, że wzrost dochodu spowodowany np. podpisaniem przez nas nowego kontraktu zostanie uwzględniony do zdolność w całości np. już po pierwszym lepiej rozliczonym miesiącu w którym uzyskamy wpływy z nowego kontraktu-zazwyczaj bank będzie liczył po prostu średnią z ze standardowo analizowanego okresu (np. rozliczonych miesięcy roku zeszłego i roku bieżącego).

Inne popularne źródła dochodów

Kredyt a umowa zlecenie/umowa o dzieło – banki zazwyczaj analizują średnio-miesięczny dochód z okresu 6/12 miesięcy, im dłuższy czas minie od momentu uzyskania podwyżki tym w większym stopniu zostanie ona uwzględniona przy liczeniu zdolności. Tak jak w przypadku umowy o pracę , można starać się o uwzględnienie dochodu w całości już wpływie pierwszego wynagrodzenia a w części banków po podpisaniu nowej umowy a nawet jeszcze przed wpływem pierwszego wynagrodzenia .

Dochód z najmu – banki zazwyczaj analizują średnio-miesięczny dochód z okresu 6/12 miesięcy, im dłuższy czas minie od momentu uzyskania podwyżki tym w większym stopniu zostanie ona uwzględniona przy liczeniu zdolności. Nie ma możliwości przyjęcia do zdolności w całości dochodu z nowopodpisanej umowy najmu np. już po wpływie pierwszego czynszu – bank będzie liczył po prostu średnią z analizowanego okresu.

Renta /emerytura – banki zazwyczaj uwzględnią do zdolności dochód w całości już po przedstawieniu decyzji o waloryzacji renty/emerytury a jeszcze przed jej pierwszym wpływem.

Jeżeli osiągnąłeś wzrost dochodów z jednego z ww. źródeł dochodu bądź z innego niewymienionego w tym artykule i zastanawiasz jak najbardziej optymalnie uwzględnić ten wzrost w analizie Twojej zdolności kredytowej zapraszam do współpracy z ekspertem (doradcą) kredytowym – zapraszam do kontaktu!

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!