Wśród kredytobiorców utarło się przekonanie, że dochód uzyskiwany z umów zlecenie bądź umowy o dzieło zwłaszcza w okresie pandemii nie jest akceptowany przez banki a tym samym uniemożliwia ubieganie się o kredyt hipoteczny. Na szczęście nie jest to prawda! Jeżeli uzyskujesz dochód z umów zlecenia / o dzieło możesz również ubiegać się o kredyt, musisz natomiast pamiętać o kilku zasadach, o których mowa poniżej.

Kredyt przy zleceniu i dziele – ważny jest staż

Jeszcze do niedawna minimalny wymagany na rynku staż uzyskiwania dochodu w ramach umowy zlecenie bądź umowy o dzieło wynosił 6 miesięcy, banki wprowadziły natomiast szereg ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa i na dzień dzisiejszy należy przyjąć, że minimalny staż uzyskiwania dochodu z umowy zlecenie/umowy o dzieło wynosi 12 miesięcy.

 

Przy dziele i zleceniu ważna jest ciągłość

Dochód uzyskiwany w ramach umów o dzieło/umów zlecenie musi mieć charakter ciągły tzn. musi być wypłacany regularnie (np. co miesiąc/kwartał) przez ten sam podmiot!

Część banków dopuszcza aby przerwy między umowami były nie dłuższe niż 31 dni – 3 miesiące.

Jeżeli podpisujesz umowy zlecenie/o dzieło z różnymi podmiotami ale nie wykazujesz ciągłości współpracy zdefiniowanej w w/w sposób, Twój dochód nie zostanie uwzględniony do zdolności kredytowej!

 

Umowa o dzieło jako jedyna forma uzyskiwania dochodu przy kredycie

Ubiegając się o kredyt posiadając umowę zlecenie lub o dzieło, zwróć uwagę, że część banków zaakceptuje dochód z umowy zlecenie tylko jeżeli nie jest to jedyna forma uzyskiwanego dochodu.

Ty bądź Twój współkredytobiorca będzie musiał w takim przypadku uzyskiwać dodatkowy dochód np. z umowy o pracę.

Mimo powyższego należy pamiętać, że część banków na rynku  w dalszym ciągu zaakceptuje dochód z umowy zlecenia/ o dzieło nawet jeżeli jest to jedyna forma uzyskiwania dochodu!

 

Umowa zlecenie /o działo a branża zatrudnienia

Zwróć uwagę, że większość banków uwzględniających do liczenia zdolności dochód z umowy zlecenia / o dzieło wymaga aby był on uzyskiwany w branżach, które nie są uznawane za branże podwyższonego ryzyka.

Za branże podwyższonego ryzyka uważa się  zazwyczaj branże związane z następującymi sektorami gospodarki:

  • turystyka i zakwaterowanie,
  • gastronomia,
  • rozrywka, organizacja eventów, wynajem sal,
  • sport i rekreacja,
  • edukacja pozaszkolna,
  • zorganizowany przewóz osób (np. przewozy autokarowe),
  • zabiegi pielęgnacyjne (fryzjer/kosmetyczka)

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja branża uznawana jest przez dany bank za branże podwyższonego ryzyka, jako Twój ekspert (doradca kredytowy) zweryfikuję to – zazwyczaj w tym celu należy wskazać w banku PKD pracodawcy.

 

Dochód z umów o dzieło a koszt uzyskania przychodu przy kredycie

Pamiętaj, że banki dostępne na rynku mają różną metodologię uwzględniania do zdolności dochodu z umowy o dzieło w kontekście ustawowych kosztów uzyskania przychodu (20% lub 50%), tzn. w zależności o d procedur danego banku do zdolności uwzględniany jest:

  • pełen wpływ na rachunek z tytułu umowy o działo, lub:
  • przychód z tytułu umowy u dzieło pomniejszony o ustawowy koszt uzyskania przychodu(20% lub 50%)

Jest to szczególnie ważne w przypadku klientów uzyskujących dochód z umów o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodu (przeniesienie praw autorskich, np. tłumacze, artyści, programiści itp.) ponieważ zastosowanie danej metodologii liczenia zdolności przez bank diametralnie wpływa na wysokość posiadanej zdolności kredytowej.

Jeżeli zależy Ci aby uzyskać jak najwyższą zdolność, jako Twój ekspert (doradca) kredytowy wskażę Ci banki, które liczą zdolność uwzględniając pełne wpływy z tytułu umów o dzieło na rachunek.

 

Kredyt na mieszkanie przy zleceniu i dziele – Podsumowanie

Jeżeli uzyskujesz dochód z umowy zlecenia/o dzieło, chcesz ubiegać się o kredyt na mieszkanie lub dom, ale nie wiesz, które banki najkorzystniej uwzględnią ten dochód do analiz zdolności kredytowej, zapraszam do współpracy!

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!