MASZ PYTANIA ODNOŚNIE KREDYTÓW DLA FIRM?

FAQ:

Większość banków wymaga aby działalność była prowadzona min. 12 miesięcy natomiast w wielu przypadkach kredyt można zaciągnąć już od pierwszego dnia prowadzonej działalności gospodarczej np. kredyt na rozwój dla start-upu, lub kredyt na nowo powstałą spółkę celową ze wskazaniem przyszłego  źródła spłaty kredytu (biznes plan).

W przypadku kredytu niezabezpieczonego będzie to 144 miesiące(12 lat) w przypadku kredytu zabezpieczonego może to być nawet 20 lat.

W wielu przypadkach tak.

Część banków stosuje uproszczone procedury i umożliwia zaciągnięcia kredytu bazując tylko na przychodach firmy tzn. estymuje wysokość dochodu jako procent  uzyskiwanych przychodów.

Wiele banków pozwala również podwyższyć dochód wykazany w dokumentach finansowych o wysokość poniesionych kosztów amortyzacji czy remanent.

Część banków „wyjmie” również z kosztów jednorazowe zdarzenia  mające wpływ na wynik finansowy np. remont siedziby.

Standardowo banki wymagają 20-30 % wkładu własnego jednak stosując dodatkowe ubezpieczenia w części przypadków można zaciągnąć kredyt nawet bez wkładu własnego

Tak, zarówno koszt odsetkowy kredytu jak i pozostałe koszty związane z zaciągnięciem kredytu(np. prowizje , opłaty), można wliczyć w koszt prowadzonej działalności gospodarczej.

Tak , część banków daje możliwość zaciągnięcia kredytu na prognozie bądź na biznes planie w ramach którego wskażemy przyszłe źródło spłaty kredytu

Tak, jest to kredyt z ratą balonową, czyli kredyt od którego bank liczy odsetki do momentu uzyskania zwrotu z Urzędu Skarbowego , a po uzyskaniu zwrotu spłacany jest jednorazowo (balonem)

Tak, część banków daje taką możliwość natomiast należy wskazać wówczas jak ta nieruchomość będzie użytkowana w ramach prowadzonej działalności

Tak, taka transakcja nazywana jest refinansowaniem poniesionych kosztów, wykorzystuje się ją kiedy transakcję z różnych względów trzeba przeprowadzić bardzo szybko. Cena kredytu na refinansowanie poniesionych kosztów nie różni się od ceny standardowego kredytu.

Nie, nie wszystkie banki będą brały te zobowiązania pod uwagę przy liczeniu zdolności.

Umów się na spotkanie

Kontakt