W dobie wysokich stóp procentowych a tym samym wysokich rat kredytów reforma wskaźników referencyjnych budzi spore zainteresowanie wśród kredytobiorców. W mojej codziennej pracy jako ekspert kredytowy (doradca kredytowy), spotykam się w rozmowach z pytaniami na ten temat. Najczęściej padają pytania o to czy zmiana będzie dotyczyła każdego posiadacza kredytu hipotecznego oraz w jaki sposób przełoży się na ratę kredytu? Poniżej w skrócie najważniejsze informacje odnośnie reformy wskaźników referencyjnych, istotne z punktu widzenia przyszłych i obecnych kredytobiorców.

 

Oprocentowanie kredytów hipotecznych – jak działa to obecnie?

Dla przypomnienia oprocentowanie kredytów hipotecznych może być zmienne lub stałe (aktualnie najczęściej oprocentowanie stałe występuje na okres pierwszych 5 lat). Zmienne zaś stanowi sumę marży, która jest stała i zapisana w umowie kredytowej oraz zmiennej stopy procentowej aktualnie WIBOR-u, natomiast oprocentowanie stałe zakłada niezmienny poziom oprocentowania przez dany okres w przypadku kredytów hipotecznych. Reforma wskaźników będzie dotyczyła kredytów z oprocentowaniem zmiennym ale i tych z okresowo stałą stopą procentową po okresie jej stosowania. Szerzej o oprocentowaniu kredytów hipotecznych można przeczytać w moim artykule Kredyt hipoteczny: stałe czy zmienne oprocentowanie?

 

WIBOR a WIRON czym różnią się od siebie?

Poniżej krótka charakterystyka obydwu wskaźników w oparciu o dane zamieszczone na stornie administratora GPW Benchmark S.A.

Czym jest WIBOR?

WIBOR jest to wskaźnik referencyjny o pełnej nazwie z ang. Warsaw Interbank Offered Rate i odzwierciedla wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym innymi słowy jest to średnia stopa procentowa po jakiej banki komercyjne w Polsce są gotowe udzielać pożyczek innym bankom. Jest ustalany codziennie. Administratorem stawki WIBOR jest GPW Benchmark S.A. WIBOR ustalany jest dla różnych okresów między innymi WIBOR 3M i WIBOR 6M występujące przy oprocentowaniu kredytów hipotecznych. WIBOR należy do grupy wskaźników tzw. forward-looking z uwagi na to, że bazuje nie tylko na dotychczasowych danych ale i na przewidywaniach rynku.

Czym jest WIRON?

WIRON (wcześniej pod nazwą WIRD) jest to indeks transakcyjny o pełnej nazwie z ang. Warsaw Interest Rate Overnight opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami. Został wybrany jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej (czyli następca WIBOR-u). Jest ustalany codziennie. Administratorem jest GPW Benchmark S.A. WIRON należy do grupy wskaźników tzw. backward-looking, gdyż jest wyliczany na podstawie zrealizowanych transakcji czyli odnotowanych danych z przeszłości. Ustalany jest dla okresów 1M, 3M i 6M. Rekomendacja Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zakłada stosowanie przy kredytach wskaźnika WIRON 1M Stopa Składana co będzie niosło za sobą zmianę w postaci aktualizacji raty kredytu każdego miesiąca a nie tak jak dotychczas co 3 lub 6 miesięcy.

 

Reforma wskaźników referencyjnych, czyli kiedy WIRON ma zastąpić WIBOR?

Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce jest wynikiem ogólnoświatowego kierunku, w którym aktualnie dąży się do stosowania wskaźników opartych o depozyty jednodniowe czyli wolnych od ryzyka (risk-free rate). Zamiana WIBOR-u na inny wskaźnik jest także elementem Tarczy dla kredytobiorców uchwalonej przez rząd w 2022 roku. Reforma wskaźników referencyjnych zakłada 4 fazy oraz ma potrwać do 2025 roku a za jej przeprowadzenie odpowiada Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) powołana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Poszczególne fazy reformy opisane są szczegółowo w opublikowanej przez NGR Mapie Drogowej. Istotne z punktu widzenia kredytobiorcy etapy to:

  • W 2023 roku następuje możliwość oferowania przez banki kredytów opartych o indeks WIRON. Pierwsze banki planują wprowadzenie kredytów opartych o nowy wskaźnik w tym roku. Banki takie jak ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. wstrzymały czasowo oferowanie kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym opartych o wskaźnik WIBOR.
  • W 2025 roku planowane jest zaprzestanie publikacji wskaźnika WIBOR, tym samym indeks WIRON stanie się jedynym obowiązującym wskaźnikiem referencyjnym.

Jak nowy wskaźnik WIRON wpłynie na raty kredytów?

Oczekiwania kredytobiorców wobec nowego wskaźnika referencyjnego w kontekście obniżenia rat kredytów są duże ale czy rzeczywiście tak się stanie? Przyjrzyjmy się dla przykładu notowaniom na dzień 16.03.2023r. gdzie WIBOR 3M był na poziomie 6,92% natomiast WIRON 1M Stopa Składana wyniósł 5,79904% co w przypadku kredytu na kwotę 300 tyś (zakładając jednakową marżę 2%, raty równe i okres spłaty 25 lat) daje różnicę na racie w wysokości 225,33zł. Z powyższego porównania korzyść wydaje się namacalna, jednak nie należy zapominać o dodatkowych istotnych czynnikach, które także mają wpływ na koszt kredytu:

  • zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych składa się zarówno ze stopy procentowej jaki z marży i to także jej wysokość ma wpływ na końcowe oprocentowanie naszego kredytu, na dzień dzisiejszy nie wiemy w jakiej wysokości banki będą proponowały marże oraz inne opłaty przy nowych kredytach z udziałem wskaźnika WIRON,
  • przy zamianie WIBOR-u na WIRON dopuszcza się stosowanie tzw. korekty dla złagodzenia skutków ekonomicznych zmiany, będzie zatem występował spread korygujący, czyli uśredniona różnica między indeksami.

 

Kogo będzie obowiązywał nowy wskaźnik WIRON (następca wskaźnika WIBOR)

Docelowo nowy wskaźnik WIRON będzie dotyczył wszystkich nowo udzielanych kredytów a także tych, które już funkcjonują i do tej pory były oparte o wskaźnik WIBOR. Najszybciej z produktów opartych o nowy wskaźnik będą mogli skorzystać nowi kredytobiorcy, proces przekształcania obecnie obwiązujących kredytów będzie przebiegał stopniowo na podstawie zapisów w umowach kredytowych lub na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów. Posiadacze kredytów w celu szybszego przejścia na nowy wskaźnik mogą rozważać refinansowanie swojego kredytu do innego banku, który na dany moment będzie już oferował produkty oparte o WIRON. Należy pamiętać, że przy refinansowaniu kredytu do nowego banku liczy się aktualna zdolność kredytowa dlatego w tym celu najlepiej skontaktować się z ekspertem (doradcą) kredytowym.

 

WIBOR vs WIRON – podsumowanie

Podsumowując powyższe informacje, można stwierdzić, że zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON niesie za sobą korzyści dla kredytobiorców w długim okresie i jest zmianą zgodną z trendami światowymi, natomiast nie da się na dzień dzisiejszy jednoznacznie stwierdzić czy w krótkim okresie odczujemy realne korzyści w postaci obniżonych rat kredytów. Pamiętaj, że ubiegając się o kredyt za pośrednictwem eksperta / doradcy kredytowego masz dostęp do najbardziej aktualnych informacji i ofert z rynku kredytowego.

Źródła:

knf.gov.pl

gpwbenchmark.pl

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!