Pojawiła się dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają atrakcyjnego kredytu hipotecznego. Już od 13 października do 31 grudnia 2021 r. zostanie wprowadzona nowa oferta na kredyty mieszkaniowe w Pekao SA.

Oferta Specjalna nr 2N/OS/2021 EKO-Kredyty odpowiedzialna oferta na finansowanie celów przyjaznych środowisku i wspierająca zrównoważony rozwój”.

Kiedy będzie obowiązywała nowa oferta kredytów Pekao SA?

OKRES OBOWIĄZYWANIA:  od 13 października do 31 grudnia 2021 r.

 

Zasady funkcjonowania nowej oferty Pekao:

 

Warunki ogólne EKO – KREDYTY MIESZKANIOWE:

1) Z preferencyjnych warunków cenowych określonych w Tabeli nr 1 i 2 mogą korzystać obecni oraz nowo pozyskani Klienci, którzy przeznaczą kredyt na:

– przy kredycie hipotecznym (dotyczy wyłącznie domów): zakup nieruchomości wyposażonej w kolektory słoneczne, panele/ ogniwa fotowoltaiczne lub pompy ciepła. Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie kontroli, operatu szacunkowego kredytowanej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,

przy kredycie budowlano-hipotecznym (dotyczy wyłącznie domów): na zakup/ instalację odnawialnych źródeł energii, tj. kolektorów słonecznych, paneli/ ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Przedmiotowy cel w zakresie wymienionych wyżej instalacji musi zostać ujęty w kosztorysie prac budowlanych lub kosztorysie na roboty remontowe (kosztorys musi zostać pozytywnie zweryfikowany przez Bank).

2) Promocyjne wysokości marż i prowizji dot. kredytów mieszkaniowych określone są poniżej

Kredyt hipoteczny w Pekao SA

3) Dla kredytów mieszkaniowych z oprocentowaniem zmiennym warunki określone w pkt 2 stosuje się od początku obowiązywania umowy o kredyt.

4) Dla kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym w początkowym okresie kredytowania (60 miesięcznych rat):

  1. a) stała stopa procentowa jest ogłaszana w Komunikacie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. w sprawie wysokości stóp procentowych stanowiących podstawę oprocentowania kredytów i pożyczek dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A. wraz z możliwością przedłużenia na kolejny okres na wniosek kredytobiorcy, na warunkach uzgodnionych w momencie przedłużania okresu obowiązywania stałej stopy,
  2. b) oprocentowanie zmienne po zakończeniu okresu stałej stopy oparte będzie o Stopę Bazową Kredytu Mieszkaniowego 6M (SBKM6M) i powiększone o marżę podstawową określoną odpowiednio w Tabeli 1 lub 2,
  3. c) opłata za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt pobierana jest w wysokości określonej w pkt 2.

 

Jednocześnie bak Pekao SA informuje, że nadal obowiązuje oferta nr Oferta nr 4E/OS/2021 Banku Pekao S.A. – od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszam do kontaktu z dobrym doradcą kredytowym w Warszawie!

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!