Mieszkanie bez wkładu własnego – ustawa Polskiego Ładu przyjęta przez Sejm

01.10.2021r. Sejm przyjął kolejny projekt Polskiego Ładu-„Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Rząd dostrzega, że dla typowego „Kowalskiego”, który zyskał już zdolność kredytową, podstawowym problemem przy zakupie nieruchomości na kredyt jest konieczność zgromadzenia wkładu własnego.

Łatwiejszy dostęp do mieszkań ma być podstawą bytową dla wielu rodzin, a w konsekwencji również dla naszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Co na chwilę obecną wiemy o tej ustawie? Poniżej podsumowanie najważniejszych  informacji.

 

*** Uwaga – Artykuł jest aktualizowany na bieżąco – Najnowszy update na końcu tekstu – Marzec 2023 ***

Możesz też użyć szybkiej nawigacji:

Mieszkanie bez wkładu własnego – ustawa Polskiego Ładu przyjęta przez Sejm

Mieszkanie bez wkładu własnego – ustawa Polskiego Ładu przyjęta przez Senat

Mieszkanie bez wkładu własnego – start programu: 27.05.2022

 Zmiany w programie + nowa nazwa: Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy!

 

Do kogo ma być kierowany program „Mieszkanie bez wkładu”?

Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odpowiedzialnego za projekt może my wyczytać, że program „Mieszkanie bez wkładu własnego” ma być kierowany do osób, które chcą:

 • nabyć swoje pierwsze mieszanie z rynku pierwotnego,
 • nabyć mieszkanie na rynku wtórnym, społecznym
 • wybudować dom.

Warto zwrócić tutaj uwagę , że program obejmie również zakup nieruchomości gruntowej (działki) z przeznaczeniem pod budowę domu!

 

Kto może być beneficjentem programu „Mieszkanie bez wkładu”?

 • single,
 • małżonkowie,
 • rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka- program wbrew wcześniejszym przypuszczeniom obejmie więc również związki nieformalne z dzieckiem!

Program kierowany jest to obywateli Polski jak też do osób bez polskiego obywatelstwa które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z obywatelem Polski i razem z nim przystępują do kredytu!


Na czym będzie polegało wsparcie „Polskiego Ładu”?

Bank BGK będący fundatorem programu udzieli gwarancji (dopłaty) w wysokości nie większej niż 20% kwoty kredytu – do kwoty 100 tys PLN. Gwarancja ta będzie miała zastąpić bądź zniwelować wysokość wkładu własnego wnoszonego przez przez kredytobiorców.

Będzie możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia z postaci tzw. spłaty rodzinnej, tzn. bank gospodarstwa krajowego jednorazowo spłaci część kredytu:

 • 20000 PLN w przypadku urodzenie drugiego dziecka
 • 60000 PLN w przypadku 3ciego i kolejnego dziecka

Kredyt hipoteczny ze wsparciem BGK będzie udzielany przez banki biorące udział w programie, waluta PLN, okres kredytowania nie krótszy niż 15 lat.

Program będzie zawierał ograniczenie w postaci maksymalnej ceny zakupu m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Limit ceny będzie mógł podlegać zmianie.

 

W jakiej wysokości gwarancję wkładu własnego można uzyskać?

 • Min. 10% kosztów inwestycji,
 • Max. 20% kosztów inwestycji ale nie więcej niż 100000 PLN.

Maksymalna cena nieruchomości jaką  będzie można sfinansować w ramach programu wyniesie wiec aż 1 mln PLN, a maksymalna cena nieruchomości jaką będzie można sfinansować aby uzyskał pełna wparcie (20%=100000 PLN) wyniesie aż 500 tyś PLN.

WAŻNE- z tytułu gwarancji BGK pobiera od kredytobiorcy opłatę w wysokości 1% gwarantowanego wkładu własnego, dokonanie opłaty przez kredytobiorcę jest warunkiem udzielenia kredytu!

 

Jakie warunki trzeba spełniać aby ubiegać się o Mieszkanie bez wkładu?

Osoba chcąca skorzystać z programu :

 • w przeszłości nie mogła skorzystać z innego gwarantowanego programu mieszkaniowego (np. MDM, RNS),
 • nie posiada prawa własności do lokalu mieszkalnego ani domu jednorodzinnego oraz w okresie 5 lat poprzedzających złożenia wniosku nie zbyła tego prawa w drodze darowizny do osoby zaliczanej do I-wszej lub II-giej grupy podatkowej.

 

Uwaga!

Od tej drugiej zasady tzn. zasady dotyczącej nie posiadanie nieruchomości na własność wprowadzono wyjątki. Z programu będą mogli skorzystać kredytobiorcy z min. 2 dzieci, w sytuacji gdy:

 • Kredytobiorcy min. z 2 dzieci posiadają prawo własność nie więcej niż do jednego mieszkania/domu nie większego niż 50 m2 użytkowej,
 • Kredytobiorcy min. z 3 dzieci posiadają prawo własności nie więcej niż do jednego mieszkania/domu nie większego niż 75 m2 pow. użytkowej,
 • Kredytobiorcy min. z 4 dzieci posiadają prawo własności nie więcej niż do jednego mieszkania/domu nie większego niż 90 m2 pow. użytkowej,
 • Kredytobiorcy min. z 5 dzieci posiadają prawo własności nie więcej niż do jednego mieszkania/domu bez względu na jego powierzchnię użytkową.

 

Jakie są wymogi odnośnie kredytu?

 • zaciągnięty w PLN,
 • okres kredytu min. 15 lat,
 • zaciągnięty w banku z którym BGK ma podpisaną umowę na realizacje programu,
 • kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową- wkład nie zastępuje wymogu posiadania zdolności!

 

Czy program zawiera ograniczenie co do maksymalnej ceny za m2  nabywanej nieruchomości?

Tak, maksymalna cena nabywanej nieruchomości w programie „Mieszkanie bez wkładu” będzie publikowana raz na kwartał, będzie ona iloczynem średniego wskaźnika przeliczeniowego  kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z dwóch ostatnich kwartałów w 3 lokalizacjach w obrębie każdego województwa (miasto wojewódzkie/gminy sąsiadujące z miastem wojewódzkim/gminy nie sąsiadujące z miastem wojewódzkim) oraz współczynnika:

 • 1,3-dla lokali i domów z rynku pierwotnego,
 • 1,2-dla lokali i domów z r. wtórnego.

Gdyby program rozpoczynał się w 4Q 2021, maksymalne ceny w województwie mazowieckim  za m2 przedstawiałyby się następująco:

 • Warszawa (rynek pierwotny 9 647, rynek wtórny 8 905zł),
 • gminy sąsiadujące (rynek pierwotny 7 595zł, rynek wtórny 7 010zł),
 • województwo mazowieckie (rynek pierwotny 5 542zł, rynek wtórny 5 116zł),

 

Jakie są dodatkowe ograniczenia programu „Mieszkanie bez wkładu”?

 • W lokalu/domu objętym wsparciem nie będzie można prowadzić działalności gosp.
 • W przypadku zbycia wynajęcia bądź zmiany sposobu użytkowania lokalu/domu w przeciągu 5 lat od dnia uzyskani spłaty rodzinnej będzie obowiązek zwrotu spłaty proporcjonalnie do okresu pozostałego od momentu zdarzenia do końca okresu 5 lat.

 

Kiedy rusza program „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Ustawa został przyjęta przez sejm 01.10.2021 roku i trafiła do Senatu, gdzie została przyjęta 29.10.2021.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od  ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zatem program Mieszkanie bez wkładu własnego rusza w okolicach kwietnia 2021 i ma potrwać aż do 31.12.2030r.

Budżet przewidziany na realizację programu w całym okresie jego trwania to ponad 1 MLD PLN!

 

Mieszkanie bez wkładu własnego – czy warto?

„Mieszkanie bez wkładu własnego” to projekt podobny do wcześniejszych rządowych programów jak  „Rodzina na swoim” czy  „Mieszkanie dla Młodych”. Cieszyły się ona bardzo dużym zainteresowaniem, a wraz z zakończeniem programu MDM w grudniu 2017 roku nie doczekały się następcy. Program „Mieszkanie bez kładu własnego”  będzie miał za zadanie tę lukę wypełnić.

Sama idea programu wprowadzanego w życie przez Polski Ład jest jak najbardziej słuszna, jednak to jego szczegóły pozwolą ocenić na ile realne wesprze on zakup mieszkania przez kredytobiorców. Nauczeni doświadczeniem z poprzednich programów wiemy, że na dostępność a tym samym jakość  programu wpłynie wiele parametrów na które będziemy musieli jeszcze poczekać. Istotne będą tutaj:

 • wysokość dopłaty do wkładu możliwej do uzyskania,
 • czy ze wsparcia będą mogli skorzystać również single oraz osoby w związkach nieformalnych,
 • dostępność środków z programu – pula środków do wykorzystania,
 • maksymalna wysokość ceny m2 powierzchni użytkowej nabywanego lokalu.

Należy również zwrócić uwagę, że wieli potencjalnych kredytobiorców odkłada decyzję o zakupie mieszkania do czasu  wejścia programu w życie co może przełożyć się na spadek liczby zaciąganych kredytów hipotecznych w 4Q2021 i 1Q2022.

Z drugiej strony jednak, kiedy program „Mieszkanie bez wkładu własnego” wejdzie już w życie ma szansę zrekompensować niższy popyt na kredyt hipoteczny wywołany dalszym  wzrostem stóp procentowych który zapewne nastąpi.

***

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, sprawdzić swoją zdolność kredytową lub zorientować się w rynku kredytów hipotecznych – zapraszam do współpracy! Jestem doświadczonym ekspertem / doradcą kredytowym działającym na terenie Warszawy..

 

AKTUALIZACJA: Mieszkanie bez wkładu własnego – ustawa Polskiego Ładu przyjęta przez Senat.

29.10.2021 Senat przyjął bez  poprawek ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, wprowadzającą program „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Ustawa czeka w tej chwili już tylko na podpis prezydenta, wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw czyli najpewniej jeszcze w pierwszym półroczu 2022 roku.

Co na chwilę obecną wiemy o tej ustawie? Poniżej podsumowanie najważniejszych  informacji.

Do kogo ma być kierowany program?

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami program ma być kierowany do osób które zamierzają:

 • nabyć lokal mieszkalny lub dom (zarówno r. pierwotny jak i wtórny) , lub
 • wybudować dom.

Warto zwrócić tutaj uwagę , że program obejmie również zakup nieruchomości gruntowej(działki) z przeznaczeniem pod budowę domu!

 

Kto może być beneficjentem programu?

 • single,
 • małżonkowie,
 • rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka – program wbrew wcześniejszym przypuszczeniom obejmie więc również związki nieformalne z dzieckiem!

Program kierowany jest to obywateli Polski jak też do osób bez polskiego obywatelstwa które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z obywatelem Polski i razem z nim przystępują do kredytu!

 

Jakie warunki będzie musiał spełniać beneficjent?

Osoba chcąca skorzystać z programu :

 • w przeszłości nie mogła skorzystać z innego gwarantowanego programu mieszkaniowego(np. MDM, RNS),
 • nie posiada prawa własności do lokalu mieszkalnego ani domu jednorodzinnego oraz w okresie 5 lat poprzedzających złożenia wniosku nie zbyła tego prawa w drodze darowizny do osoby zaliczanej do I-wszej lub II-giej grupy podatkowej.

 

Uwaga!

Od tej drugiej zasady tzn. zasady dotyczącej nie posiadanie nieruchomości na własność wprowadzono wyjątki. Z programu będą mogli skorzystać kredytobiorcy z min. 2 dzieci, w sytuacji gdy:

 • Kredytobiorcy min. z 2 dzieci posiadają prawo własność nie więcej niż do jednego mieszkania/domu nie większego niż 50 m2 użytkowej,
 • Kredytobiorcy min. z 3 dzieci posiadają prawo własności nie więcej niż do jednego mieszkania/domu nie większego niż 75 m2 pow. użytkowej,
 • Kredytobiorcy min. z 4 dzieci posiadają prawo własności nie więcej niż do jednego mieszkania/domu nie większego niż 90 m2 pow. użytkowej,
 • Kredytobiorcy min. z 5 dzieci posiadają prawo własności nie więcej niż do jednego mieszkania/domu bez względu na jego powierzchnię użytkową.

 

Jakie są wymogi odnośnie kredytu?

 • zaciągnięty w PLN,
 • okres kredytu min. 15 lat,
 • zaciągnięty w banku z którym BGK ma podpisaną umowę na realizacje programu,
 • kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową- wkład nie zastępuje wymogu posiadania zdolności!

 

Na czym ma polegać wsparcie?

W ramach programu będzie można uzyskać dwojakie wsparcie:

 • gwarancję wkładu własnego – umożliwi zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego, który to będzie gwarantowany przez BGK
 • spłatę rodzinną – spłatę części kredytu przez BGK w przypadku urodzenie drugiego bądź kolejnego dziecka

 

W jakiej wysokości gwarancję wkładu własnego można uzyskać?

 • 10% kosztów inwestycji,
 • 20% kosztów inwestycji ale nie więcej niż 100000 PLN.

Maksymalna cena nieruchomości jaką  będzie można sfinansować w ramach programu wyniesie wiec aż 1 mln PLN, a maksymalna cena nieruchomości jaką będzie można sfinansować aby uzyskał pełna wparcie(20%=100000 PLN) wyniesie aż 500 tyś PLN.

 

WAŻNE – z tytułu gwarancji BGK pobiera od kredytobiorcy opłatę w wysokości 1% gwarantowanego wkładu własnego, dokonanie opłaty przez kredytobiorcę jest warunkiem udzielenia kredytu!

 

W jakiej wysokości spłatę rodzinną będzie można uzyskać?

 • 20000 PLN- w przypadku kredytobiorców, którym w okresie spłaty urodziło się 2gie dziecko,
 • 60000 PLN- w przypadku kredytobiorców, którym w okresie spłaty urodziło się 3cie i kolejne dziecko.

Suma spłat nie może być większa niż suma kapitału pozostającego do spłaty.

 

Czy program zawiera ograniczenie co do maksymalnej ceny za m2  nabywanej nieruchomości?

Tak , maksymalna cena nabywanej nieruchomości będzie publikowana raz na kwartał, będzie ona iloczynem średniego wskaźnika przeliczeniowego  kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z dwóch ostatnich kwartałów w 3 lokalizacjach w obrębie każdego województwa(miasto wojewódzkie/gminy sąsiadujące z miastem wojewódzkim/gminy nie sąsiadujące z miastem wojewódzkim) oraz współczynnika:

 • 1,3-dla lokali i domów z rynku pierwotnego,
 • 1,2-dla lokali i domów z r. wtórnego.

Gdyby program rozpoczynał się w 4Q 2021, maksymalne ceny w województwie mazowieckim  za m2 przedstawiałyby się następująco:

 • Warszawa(r .pierw. 9 647, r. wtórny 8 905),
 • gminy sąsiadujące (r. pierw. 7 595, r. wtórny 7 010),
 • województwo mazowieckie(r. pierw- 5 542, r. wtórny 5 116),

Ważne – limity nie obejmą  kosztów budowy m2 domu!

 

Jakie są dodatkowe ograniczenia programu:

 • W lokalu/domu objętym wsparciem nie będzie można prowadzić działalności gosp.
 • W przypadku zbycia wynajęcia bądź zmiany sposobu użytkowania lokalu/domu w przeciągu 5 lat od dnia uzyskani spłaty rodzinnej będzie obowiązek zwrotu spłaty proporcjonalnie do okresu pozostałego od momentu zdarzenia do końca okresu 5 lat.

 

Jakie są ramy czasowe programu Mieszkanie bez wkładu?

Program zacznie funkcjonować w 2Q 2022 i ma potrwać aż do 31.12.2030r.

Budżet przewidziany na realizację programu w całym okresie jego trwania to ponad 1 MLD PLN!

 

 

AKTUALIZACJA – Mieszkanie bez wkładu własnego – start programu 27.05.2022!

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pojawiła się informacją, że program „Mieszkanie bez wkładu” wchodzi w życie już 27.05.2022 roku. Co więcej na dziś wiadomo o tym programie? Czy biorąc pod uwagę obecne realia rynkowe  takie jak wysokie stopy procentowe, niższa zdolność kredytowa a co za tym idzie ograniczona dostępność kredytów, program ma szansę odnieść sukces?

 

Nowe informację odnośnie programu Mieszkanie bez wkładu własnego – maj 2022

Ministerstwo opublikowało na swojej stronie szereg nowych informacji dotyczących programu. Co ważne, wiele informacji popartych jest przykładami dzięki czemu typowemu „Kowalskiemu” będzie łatwiej zrozumieć zarówno zasady funkcjonowania programu jak i proces ubiegania się o kredyt ze wsparciem.  Czego nowego możemy dowiedzieć się w stosunku do informacji opublikowanych po przejściu ustawy przez Senat  w październiku 2021 roku?

 • z programu będą mogli skorzystać również obcokrajowcy. Jeśli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe na terenie RP zasady są takie same jak w przypadku obywateli Polski, tzn. obcokrajowiec może zaciągnąć kredyt nawet jako singiel, bez udziału obywatela Polski. Jeśli natomiast obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza ternem Polski to co zrozumiałe o kredyt ze wsparciem może ubiegać się tylko z osobą posiadającą polskie obywatelstwo. Ważne- że spłat rodzinnych można skorzystać tylko w sytuacji prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium Polski,
 • w ramach programu będzie można sfinansować również remont/wykończenie nieruchomości, w praktyce oznacza to, że będzie można sfinansować ponad 100% wartości nieruchomości,
 • inaczej niż w przypadku poprzednich programów rządowych nie będą obowiązywały limity wieku kredytobiorcy oraz maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkania!
 • z programu będą mogły skorzystać również osoby posiadające własne mieszkanie(dot. rodzin z min. dwójką dzieci) w tym również Ci którzy zaciągnęli na to mieszkanie kredyt. Co więcej z programu Mieszkanie bez wkładu mogą skorzystać również rodziny z min. 2 dzieci, które zaciągnęły kredyt w jednym z wcześniejszych programów rządowym „Rodzina na swoim” czy „Mieszkanie dla młodych”! W praktyce można wiec być beneficjentem 2 programów,
 • jeśli rodzina zaciągnęła już w przeszłości kredyt hipoteczny to w ramach tego kredytu nie może skorzystać ze spłaty rodzinnej za powiększenie gospodarstwa domowego o kolejne dziecko. Ustawa nie przewiduje obejmowania gwarancją niejako „wstecz” kredytów innych niż gwarantowane kredyty mieszkaniowe,
 • wniosek o kredyt „Mieszkanie bez wkładu” będzie można złożyć po wejściu w życie ustawy tj. po 27.05.2022. Po tej dacie zostanie wskazana lista banków biorących udział w programie, która zostanie udostępniona na stronie BGK. Procedura udzielania kredytu będzie zależeć od banku udzielającego kredytu ale co do zasady będzie to taki sam kredyt jak kredyt hipoteczny z wkładem własnym. Kredytobiorca będzie  zobowiązany do przedstawienia oświadczeń potwierdzających , że spełnia kryteria aby skorzystać z programu.

Czy biorąc pod uwagę wysokie ceny nieruchomości oraz spadającą zdolność kredytową program „Mieszkanie bez wkładu” ma szansę odnieść sukces?

Przyglądając się założeniom program „Mieszkanie bez wkładu” należy pamiętać, że był on tworzony przed październikiem zeszłego roku czyli w warunkach dużo niższej inflacji i przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych. Od początku 4-tego kwartału 2021 roku, stopy procentowe zostały podniesione już ośmiokrotnie co w parze z nową rekomendacją KNF z kwietnia 2022 roku spowodowało drastyczny spadek zdolności kredytowej Polaków. Ceny nieruchomości utrzymują się natomiast nadal na wysokim poziomie. Należy więc zadać sobie pytanie, jaka będzie realna dostępność tego programu a tym samym jaka będzie skala jego sukcesu?

Po pierwsze, mam poważne wątpliwości co do tego czy potencjalny beneficjent programu, który nie był w stanie zgromadzić minimalnego wkładu własnego będzie miał zdolność kredytową na większy  kredyt bez tego wkładu. Tzn. uważam, że jeśli ktoś zamierza nabyć nieruchomość i nie zdołał zgromadzić minimalnego wymaganego wkładu własnego to zazwyczaj wynika to z tego, że dysponował po prostu zbyt niskimi dochodami żeby ten wkład zgromadzić, jeśli jego dochody są natomiast niskie to zazwyczaj ma również niewystarczającą zdolność kredytową(tym bardziej, ze kwota kredytu jest większa bo nie ma wkładu własnego) i tutaj błędne koło się zamyka. Chciałbym wierzyć, że program zmotywuje do zakupu nieruchomości klientów z dobrymi i bardzo dobrymi dochodami bez skłonności do oszczędzania ale Ci z kolei rzadko zainteresowani będą zakupem mieszkania w lokalizacji gdzie cena za m2 mieści się z w założeniach programu.

Mieszkania kwalifikujące się do programu „Mieszkanie bez wkładu”

Tak dochodzimy do drugiej wątpliwości a mianowicie niskiej dostępności mieszkań kwalifikujących się do programu pod kątem maksymalnej ceny za m2. Biorąc pod uwagę szacunki z lutego 2022 maksymalna cena nieruchomości w Warszawie kwalifikującej się na program wynosić miałaby:

 • 9242 PLN/m2 na r. wtórnym,  co stanowi jedynie ok 4% mieszkań dostępnych na rynku,
 • 10013 PLN/m2 na r. pierwotnym, co stanowi jedynie ok 19% mieszkań dostępnych na rynku,

Nawet zaktualizowanie tych wskaźników o nowsze dane, biorąc pod uwagę ciągle rosnące ceny nieruchomości sprawi, że pula dostępnych mieszkań nie zmieni się w znaczący sposób i w dalszym ciągu będzie niska.

 


Update – Marzec 2023:
Zmiany w programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego
-> Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM)

 

Od 01.03.2023 roku zostaje wprowadzonych szereg zmian w rządowym programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Poniżej zestawienie najważniejszych z nich z perspektywy eksperta / doradcy kredytowego.

 

Zmiana nazwy programu: na Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM)

Od 01.03.2023 roku program zmienia nazwę z Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (MBW) na Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM). Jest to o tyle istotna informacja, że w przestrzeni medialnej funkcjonują obie te nazwy, więc potencjalnemu kredytobiorcy może być ciężko zrozumieć czy chodzi o ten sam program czy też o dwa różne programy. Sytuacji nie upraszcza również fakt, że w mediach bardzo często informacje o programie Mieszkanie bez Wkładu Własnego (czyli  od 01.03.2023 zwanego Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy) przeplatają się z informacjami nt. Programu Pierwsze Mieszkanie, który ma być dopiero wprowadzony od 01.07.2023 r.

Reasumując:

 

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – Zmiana maksymalnej ceny za m2

Podwyższono wskaźniki dla określenia maksymalnej ceny za m2 nieruchomości aby móc skorzystać z programu.

 • dla rynku wtórnego z 1,2% -> do 1,3%
 • dla rynku pierwotnego z 1,3% -> do 1,4%

W praktyce oznacza to po prostu, że maksymalna dopuszczalna cena za m2 mieszkania aby kwalifikowało się ono do programu wzrosła. Aktualne zestawienie maksymalnych cen za m2 nieruchomości  obowiązujących od 01.03. 2023 jest publikowane  na stronie BKG https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/rodzinny-kredyt-mieszkaniowy/#c26573 . Aktualizacji cen na 2Q 2023 należy spodziewać się wraz z końcem miesiąca.

 

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – Zmiana maksymalnej wysokości wkładu własnego

W programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, wysokość wkładu własnego, którą mógł wnieść kredytobiorca wynosiła od 0% do 10% ceny zakupu. Po zmianie  dopuszczalna wysokość wkładu własnego wynosi:

 • od 0% do maksymalnie 20% w przypadku kredytu hipotecznego w oprocentowaniu zmiennym,
 • od 0% do maksymalnie 30% w przypadku kredytu hipotecznego w oprocentowaniu stałym

Maksymalna wysokość gwarancji i wkładu własnego w obu tych przypadkach nie może przekroczyć 200 tyś PLN.

 • od 0% do maksymalnie 10% całkowitej kwoty wydatków, w przypadku gdy wnioskodawcy spełniali warunki ustawy posiadając inną nieruchomość (kredytobiorcy z 2 bądź więcej dzieci posiadający inną nieruchomość)
 • bez ograniczeń w przypadku budowy, gdzie jedynym wkładem własnym będzie działka budowlana a suma nakładów (działka + budowa) nie przekroczy 1 mln PLN.

 

Zmiana wysokości gwarancji w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym

W pierwotnej wersji programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego minimalna wysokość gwarancji wynosiła 10%. Wprowadzona od 01.03 zmiana dotyczące minimalnej wysokości wkładu własnego sprawiła, że:

 • wysokość gwarancji może wynieść od 0 do 20%. Oznacza to , że wysokość gwarancji może stanowić mniej niż 10% – w zależności od tego jaki wkład własny jesteśmy w stanie wnieść – np. 15% i wówczas gwarancja tylko dla brakującej kwoty 5%,
 • dysponując wkładem własnym większym bądź równym niż 20% można zaciągnąć kredyt również bez gwarancji (gwarancja nie jest już obowiązkowym elementem programu!) tylko po to aby móc skorzystać wówczas ze spłaty rodzinnej (nadpłata kredytu kwota 20000 PLN za drugie dziecko i 60000 PLN za 3-cie i kolejne dziecko,

 

Dodanie celu objętego programem RKM – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozszerzono cel finansowania o zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź domu z ewentualnym remontem / wykończeniem. Przed zmianą program nie obejmował tego celu (tylko zakup mieszkania / domu własnościowego, zakup działki, budowa domu).

 

Darowizna udziału w nieruchomości brakiem przeciwwskazania do zaciągnięcia RKM, ale pod pewnymi warunkami

Dopuszczalna darowizna lub inne transakcje rodzinne dotyczące prawa własności mieszkania / domu w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej, jeżeli dotyczyła udziału we współwłasności mieszkania /domu nie większego niż 50%, a obdarowana osoba posiadała wcześniej udział w tej współwłasności.

 

Doprecyzowanie warunków dotyczących spłaty rodzinnej

Dodano dodatkowe warunki uzyskania spłaty rodzinnej tj. spłaty kredytu kwotą 20000 PLN w przypadku urodzenia drugiego dziecka i kwotą 60000 PLN w przypadku urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka.

 • brak własności innej nieruchomości mieszkalnej niż ta która była przedmiotem RKM,
 • brak ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • brak wcześniejszej spłaty RKM, chyba, że spłata dokonana po 3 latach od udzielenia kredytu lub dotyczyła części objętej gwarancją. Za spłatę rozumie się również zmniejszenie kwoty kredytu dokonane przed uruchomieniem wszystkich transz,
 • wydłużenie terminu na złożenie zlecenia spłaty rodzinnej do roku od daty uruchomienia kredytu w przypadku gdy do powiększenia gospodarstwa domowego doszło przed dniem wypłaty kredytu lub pierwszej transzy

 

RKM: Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – podsumowanie programu na marzec 2023

Zmiany w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym, jakkolwiek dobre, nie spowodują znacznego zwiększenia zainteresowania programem. Podstawową barierą do zaciągnięcia kredytu w programie RKM z punku widzenia eksperta kredytowego (doradcy kredytowego) w dalszym ciągu pozostaje niewystarczająca zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców ( mimo, iż KNF zezwolił na zamianę bufora wzrostu stopy procentowej stosowanego przy liczeniu zdolności z 5% na 2,5% co oznacza, że zdolność realnie wzrosła).

Z perspektywy doświadczenia doradcy kredytowego patrząc, faktem jest również, że niezwykle rzadko występuje sytuacja, że kredytobiorca, który nie był w stanie zgromadzić wkładu własnego ma zdolność kredytową (zazwyczaj  ktoś, kto nie ma wkładu nie był w stanie go zgromadzić właśnie ze względu na zbyt niskie dochody – czyli również brak zdolności). Ktoś, kto natomiast ma zdolność kredytową – ma (statystyczni) zazwyczaj zgromadzonym wkład własny (dochody pozwoliły mu, aby ten wkład zgromadzić) i nie jest zainteresowany zaciąganiem kredytu bez wkładu własnego, zależy mu wręcz aby ten wkład wnieść i zmniejszyć wysokość miesięcznej raty i tak już wysokiej z powodu wysokich stóp procentowych. Tutaj błędne koło się zamyka.

Programem RKM powinni natomiast zainteresować się  Ci kredytobiorcy, którzy posiadają wkład własny, więc nie potrzebują gwarancji BGK, ale mogą skorzystać w przyszłości ze spłaty rodzinnej. Jeśli w takiej sytuacji wpisujemy się w założenia programu to możliwość uzyskania spłaty rodzinnej jest dużą wartością dodaną versus „ zwykły” kredyt hipoteczny (kredyt zaciągnięty poza programem RKM).

Będziemy na bieżąco aktualizować informacje nt. Programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Jeśli jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym i chciałbyś skorzystać ze wsparcia doświadczonego doradcy kredytowego / eksperta – kredytowego zapraszam do kontaktu!

Aktualne informacje nt. programu znajdziesz również na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie.

 

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z programu i poszykujesz doświadczonego eksperta kredytowego zapraszam do współpracy!

 

Szukasz mieszkania i rozglądasz się za kredytem? Powinno zainteresować Cię także:

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!