Wybuch wojny na Ukrainie 24.02.2022 roku nasilił już od dawna widoczny trend emigracji obywateli państw byłego Bloku Wschodniego. Z dnia na dzień,  lawinowo wręcz wzrosła liczba obywateli Ukrainy, Białorusi czy Rosji, którzy w obawie przed wojną i jej skutkami postanowili wyemigrować do Polski. Wielu spośród nich decyduje się aby związać się z Polską na dłużej i chce nabyć nieruchomość na terenie RP. Wokół kredytu hipotecznego dla Ukraińców, Białorusinów czy Rosjan narosło wiele mitów. W praktyce korzystając z pomocy doświadczonego eksperta (doradcy) kredytowego jego uzyskanie jest natomiast relatywnie proste. Jeśli jesteś obywatelem jednego z ww. państw, sprawdź jakie warunki należy spełnić aby uzyskać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w Polsce. Kredyt hipoteczny dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji – najważniejsze informacje!

 

1. Kredyt dla obcokrajowców: wymagane dokumenty – pesel i karta pobytu

Chcąc ubiegać się o kredyt hipoteczny, obcokrajowiec musi dysponować peselem i kartą pobytu.

W przypadku nr pesel sprawa jest prosta – po prostu musisz go mieć. Natomiast w  przypadku karty pobytu, banki mają różne procedury odnośnie tego ile karta pobytu musi być jeszcze ważna „do przodu” na moment składania wniosku kredytowego. W zależności od danego banku karta pobytu musi być ważna:

 • Na moment złożenia wniosku. Nie ma znaczenia jak szybko minie termin jej ważności, równie dobrze jej ważność może kończyć się np. za miesiąc,
 • Minimum 6 miesięcy na moment wejścia wniosku do analizy,
 • Minimum 12  miesięcy na moment wejścia wniosku do analizy,
 • Ważna bezterminowo, czyli być po prostu być kartą stałego pobytu.

W tym momencie warto obalić jeden z funkcjonujących mitów. Jak widać po powyższym zestawieniu nie trzeba dysponować kartą stałego pobytu aby ubiegać się o kredyt hipoteczny! Jeśli dysponujesz kartą czasowego pobytu, spokojnie możesz aplikować na jej podstawie o kredyt hipoteczny. W wielu bankach nie będzie ona przeciwwskazaniem do ubiegania się o kredyt przez obcokrajowców, nawet jeśli termin jej ważności jest krótki. Co więcej banki, które wymagają karty stałego pobytu to wyjątki (na dzień 05.12. 2022-jeden bank na rynku). Oznacza to, że brak karty stałego pobytu nie sprawi, że aplikując o kredyt hipoteczny wybór ofert będzie ograniczony. Wręcz przeciwnie – praktycznie wszystkie banki będą do Twojej dyspozycji.

Co jeszcze warto wiedzieć odnośnie karty pobytu?

Ważne – w przypadku karty stałego pobytu można spotkać się z sytuacją kiedy obywatel Ukrainy, Białorusi czy Rosji dysponuje zezwoleniem na pobyt stały ale karta pobytu („plastik”), ma określony termin ważności. Niestety, jeśli ten termin ważności jest krótszy niż wymagany procedurami danego banku to w wielu bankach kredyt będzie niemożliwy do uzyskania. Klient będzie musiał czekać ze złożeniem wniosku kredytowego na nowy „plastik” z dłuższym terminem ważności.

Ważne  – obcokrajowcy, którzy uzyskali decyzję odnośnie pobytu, ale czekają jeszcze na odbiór karty pobytu nie mogą na podstawie samej decyzji ubiegać się o kredyt hipoteczny. Aby złożyć wnioski kredytowe muszą dysponować „plastikową” kartą pobytu.

Co w sytuacji kiedy do kredytu przystępuje dwóch kredytobiorców (np. małżeństwo), jedno z nich ma pesel i kartę pobytu a drugie nie ma numeru pesel i/lub karty pobytu?

Niestety sam paszport nie wystarczy. W przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej (obywatele Ukrainy, Białorusi czy Rosji) taki klient nie będzie mógł być kredytobiorcą, nawet jeśli jego dochód miałby nie być brany pod uwagę (bo np. na samym dochodzie drugiego kredytobiorcy wychodzi zdolność kredytowa). Rozwiązaniem jest tutaj czekanie na wymagane dokumenty (pesel + kart pobytu), bądź rozdzielność majątkowa i kredyt tylko na kredytobiorcę posiadającego wymagane dokumenty, oczywiście jeśli jego zdolność kredytowa jest wystarczająca.

Ważność karty pobytu a Covid

W kontekście karty pobytu należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną, istotna kwestię. Chodzi o o to jak pandemia Covid wpłynęła rynek kredytów oraz na kwestię ważności kart pobytu. Zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem wprowadzonym w okresie pandemii jeśli koniec ważności karty pobytu przypada od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu pandemii to ważność takiej karty pobytu zostanie przedłużona do 30 dni od odwołania ostatniego z tych stanów. Oznacza to, że każdy, kogo karta pobytu straciła ważność 14.03.2020 roku bądź później , ma ważność tej karty z automatu wydłużoną. 16.05.2022 rząd odwołał stan epidemii a na jego miejsce wprowadził stan zagrożenie epidemicznego. Stan ten w dalszym ciągu trwa (istnieją olany zniesienia tego planu wraz z końcem roku). Jak banki podchodzą do tak „przedłużonej” ważności karty pobytu? Otóż na szczęście jest kilka banków, które takie karty akceptują i umożliwiają ubieganie się o kredyt na hipoteczny na ich podstawie mimo, iż nominalny termin ich ważności minął!

 

Zamykając temat karty pobytu, można dodać jeszcze jedną ciekawostkę. Część banków akceptuje również karty pobytu z wpisem „status uchodźcy” i umożliwia właścicielom takich kart ubieganie się o kredyt hipoteczny.

 

2. Zameldowanie na terytorium RP – czy jest niezbędne aby ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Mówiąc wprost – obalamy kolejny mit krążący w sieci. Zameldowanie na terytorium RP nie jest niezbędne aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w przypadku obywatelu Ukrainy, Białorusi i Rosji! Co więcej – większość banków nie będzie wymagała nawet aby na karcie pobytu był wskazany adres zamieszkania. Tylko nieliczne poproszą w takiej sytuacji o zaświadczenie odnośnie adresu zamieszkania, które w prosty sposób możesz pobrać nawet przez Internet!

3. Obywatelstwo – czy może mieć wpływ na możliwość ubiegania się o kredyt przez obcokrajowców?

Wiesz już jakie wymagania mają banki odnośnie peselu, karty pobytu oraz zamieszkania/zameldowania  na terenie RP. Dodatkowo powinieneś wiedzieć również, jaki wpływ na możliwość ubiegania się o kredyt hipoteczny będzie miało Twoje obywatelstwo.

W przypadku obywateli Ukrainy banki nie stosują żadnych dodatkowych ograniczeń. Każdy obywatel Ukrainy, który spełnia wymogi odnośnie posiadanych dokumentów i posiada zdolność kredytową może ubiegać się o kredyt hipoteczny.

Nieco inaczej jest natomiast w przypadku obywateli Białorusi i Rosji. Banki w zależności od ich procedur:

 • kredytują obywateli Białorusi i Rosji bez żadnych dodatkowych ograniczeń, tak samo jak obywateli Ukrainy,
 • kredytują obywateli Białorusi i Rosji, ale po dodatkowej weryfikacji. Czy dostaniesz kredyt czy nie dowiesz się w tych bankach niestety dopiero po złożeniu wniosku kredytowego i po dodatkowej weryfikacji przez dep. bezpieczeństwa banku. Niestety banki nie ujawniają jakie są kryteria takiej weryfikacji a sam rezultat weryfikacji również bywa bardzo różny. Na pewno nie dostaniesz kredytu jeśli jesteś na liście obywateli objętych sankcjami. Niestety, ale czasem kredytu nie dostają również klienci którzy od lat mieszkają w Polsce, bądź są w związku małżeńskim z obywatelem Polski,
 • nie kredytują obywateli Białorusi i Rosji.

Doświadczony ekspert kredytowy / doradca kredytowy będzie w stanie sprawnie zweryfikować jaka jest aktualna polityka kredytowa odnośnie kredytowania obywateli Białorusi i Rosji w danym banku. Podejście banków do tej kwestii potrafi zmieniać się w czasie.

Zezwolenie MSWia na zakup kredytowanej nieruchomości przez obcokrajowca

Jeśli jesteś obywatelem państwa z poza Unii Europejskiej  i zamierzasz nabyć nieruchomość z udziałem w gruncie (np. dom jednorodzinny), możesz potrzebować pozwolenia MSMiA na zakup takiej nieruchomości. Aby zweryfikować czy w Twoim przypadku takie pozwolenie będzie wymagane możesz sprawdzić to na rządowej stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/209, bądź po prostu zapytać o to notariusza. Jest bowiem szereg sytuacji w których pozwolenie na nabycie nieruchomości związanej z gruntem przez obcokrajowca nie będzie wymagane, np. kiedy mieszkasz w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania pozwolenia na pobyt stały, bądź gdy jesteś w związku małżeńskim z obywatelem RP od ponad 2 lat od uzyskania pozwolenia na pobyt stały.

Co należy wiedzieć odnośnie pozwolenia na zakup nieruchomości przez obcokrajowca?

 • Pozwolenie dotyczy tylko nieruchomości z udziałem w gruncie a więc np. domów wolnostojących. Bardzo często klienci przez dom rozumieją również segment czy bliźniak a te nieruchomości to formalnie lokale mieszkalne! Oznacza to, pozwolenie w ich przypadku nie będzie wymagane!
 • Banki nie weryfikują czy nieruchomość, którą nabywasz wymaga pozwolenia na zakup z MSWia. Nie poproszą Cię wiec udokumentowanie w żaden sposób czy takie pozwolenie w Twoim przypadku będzie wymagane. Banki wychodzą z założenia (i słusznie), że osobą, która to weryfikuje jest notariusz. Zwróć na to uwagę aby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy podpiszesz umowę przedwstępną zakupu nieruchomości, złożysz wniosek kredytowy, ba – nawet dostaniesz decyzję kredytową i podpiszesz umowę kredytową a uruchomienie kredytu nie będzie możliwe, ponieważ notariusz na etapie podpisywania aktu notarialnego przenoszącego własność będzie wymagać pozwolenia na zakup!
 • Jeśli wiesz, że nieruchomość którą chcesz kupić będzie wymagać pozwolenia na zakup musisz wystąpić o nie dużo wcześniej. Wynika to z faktu, proces uzyskiwania zezwolenia może potrwać nawet 12 miesięcy. Aby wystąpić o zezwolenie musisz udokumentować źródło pochodzenia środków w postaci środków własnych i środków z ewentualnego kredytu. Aby udokumentować środki pochodzące z kredytu musisz mieć przynajmniej wstępną decyzję kredytową. Ponieważ decyzja kredytowa ma termin ważności krótszy niż czas jaki musisz oczekiwać na zezwolenie to jej ważność wygaśnie. Po uzyskaniu zezwolenia, będziesz musiał złożyć wniosek o udzielenie kredytu raz jeszcze.
 • Występując o zezwolenie skorzystaj z pomocy prawnika, który pozwoli Ci uniknąć błędów a tym samym szybciej uzyskać zezwolenie.

Kredyt dla obcokrajowca – akceptowalne i nieakceptowalne źródła dochodów

W przypadku obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji posiadających wymagane dokumenty, procedury banków odnośnie akceptowalnych i nieakceptowalnych źródeł dochodów są takie same jak w przypadku obywateli RP.

W przypadku umowy o pracę o kredyt hipoteczny standardowo możesz ubiegać się już po 3 miesiącach od początku uzyskiwania dochodu. Szczegółowe informacje nt. akceptowanych źródeł dochodów znajdziesz we wcześniejszych Case Study takich jak:

Jakich źródeł dochodów NIE zaakceptują banki przy kredycie dla obcokrajowców?

 • Dochód z umowy o pracę poza granicami RP. Jeśli nie masz obywatelstwa polskiego banki nie zaakceptują takiego dochodu,
 • Dochód z działalności gospodarczej zarejestrowanej za granicą. Żaden bank nie zaakceptuje takiego dochodu, nawet jeśli klient miałby obywatelstwo polskie. Uwaga-jeśli prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą (masz ją zarejestrowaną w Polsce) a jedynie przychody masz z zagranicy to jest to zupełnie inna sytuacja. Banki uwzględnią takie dochody do analizy zdolności kredytowej,
 • Dochód ze spółki Z.O.O, spółki akcyjnej i spółki komandytowej prowadzonej na terenie Polski. Spółki te to spółki o charakterze kapitałowym, dochód spółek nie jest wiec dochodem wspólników. Jeśli prowadzisz spółkę tego rodzaju musisz mieć w niej umowę o pracę , pełnić funkcję bądź uzyskiwać dywidendę. Banki uwzględnia tylko takie dochody ze spółek z.o.o w analizie zdolności kredytowej.

Jeśli nie posiadasz wystarczającej zdolności kredytowej a nie wykazujesz całych dochodów z umowy o pracę – musisz to zmienić (Sprawdź koniecznie: Jak zwiększyć zdolność kredytową – poradnik). Zadbaj o to aby cały dochód z umowy o pracę uzyskiwać „oficjalnie”. Po 3 miesiącach Twoja zdolność wzrośnie i w części banków będziesz mógł ubiegać się o kredyt. Pamiętaj natomiast, że banki weryfikując wysokość dochodu sprawdzają:

 • czy jest on adekwatny do zajmowanego stanowiska,
 • czy jest on zgodny z Twoim wykształceniem/doświadczeniem,
 • czy wpływa na rachunek- część banków nie akceptuje dochodów uzyskiwanych „do ręki!”,
 • czy pracodawca od całego dochodu odprowadza składki ZUS,
 • czy firma w której pracujesz jest wiarygodna. Kto jest właścicielem, czy ma stronę www, czy telefon zarejestrowany jest w Polsce, od kiedy działa na rynku ,
 • w przypadku wątpliwości czy firma wykazuje zyski .

Jakiekolwiek wątpliwości banku co do szeroko rozumianej „rzetelności” zatrudnienia i wysokości dochodu będą skutkować odmową udzielenie kredytu!

Kredyt dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji a wkład własny

Procedury w przypadku obcokrajowców ubiegających się o kredyt są takie same jak w przypadku Polaków. Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w większości banków wystarczy więc 10% wkładu własnego!  Jest jednak natomiast kilka rzeczy, które powinieneś dodatkowo wiedzieć (o których pisałem w poradnikach: Wkład własny 10% do kredytu hipotecznego w 2022 oraz Jaki jest obecnie minimalny wkład własny?)

 • Po pierwsze – tylko nieliczne banki wymagają potwierdzenia posiadania wkładu własnego na moment składania wniosku kredytowego. Co więcej – w większości banków, na żadnym, nawet późniejszym etapie analizy nie będziesz musiał udokumentować posiadania wkładu własnego. Wniesienie wkładu będzie po prostu warunkiem do uruchomienia kredytu! Jeśli więc nie dysponujesz wkładem własnym na moment złożenia wniosku kredytowego (bo np. masz go jeszcze za granicą), to nie będzie to problem.
 • Po drugie – jeśli masz wkład własny zdeponowany w gotówce a bank wymaga jego udokumentowania będziesz musiał wpłacić go do banku i przedstawić wyciąg z rachunku,
 • Po trzecie – jeśli wkład własny masz zdeponowany w walucie obcej a bank wymaga jego udokumentowania to nie jest to problem. Bank przeliczy wysokość wkładu na PLN po aktualnym kursie waluty.

W przypadku obcokrajowców należy również wiedzieć, że mogą oni skorzystać z rządowego programu ”Mieszkanie bez wkładu własnego”! Kryteria są takie same jak w przypadku Polaków. Z kredytu mogą więc skorzystać, single, małżeństwa oraz związki nieformalne wychowujące wspólne dziecko. Warunkiem koniecznym  jest tworzenie gospodarstwa domowego na terytorium RP. Kredyt możesz uzyskać nawet jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe za granicą ale wówczas musisz je prowadzić wspólnie z obywatelem Polski.

Co w praktyce oznacza możliwość skorzystania z programu? To, że znajdując mieszkanie, które spełnia ograniczenia programu, możesz uzyskać kredyt bez wkładu własnego! Podstawowym ograniczeniem będzie tutaj cena za m2, która różni się w zależności od lokalizacji i rynku(pierwotny/wtórny) i jest publikowana na stronach BGK raz na kwartał (https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/zabezpieczenie-kredytu/gwarancja-wkladu-wlasnego/#c24459).

Więcej informacji nt. programu „ Mieszkanie bez wkładu własnego” znajdziesz tutaj: https://mdyrda.pl/mieszkanie-bez-wkladu-polski-lad-co-warto-wiedziec/ .

Kredyt dla obcokrajowców: Podsumowanie

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, Białorusi bądź Rosji  i chcesz nabyć nieruchomość na kredyt hipoteczny zapraszam do kontaktu. Jako doświadczony ekspert / doradca kredytowy pomogę Ci nie tylko wybrać najkorzystniejsze dostępne oferty na rynku ale również przejść przez wszystkie skomplikowane procedury – a to wszystko bezpłatnie. Zapraszam do kontaktu i na spotkanie ze mną w Warszawie.

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!