Z dniem 01.07 .2021 roku banki funkcjonujące na polskim rynku zostały zobowiązane do wprowadzenia nowej rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego zwanej Rekomendacją „S”. Jakie zmiany wprowadziła ta rekomendacja i w jaki sposób wpływają one na możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego dla potencjalnych kredytobiorców?

Poniżej trzy podstawowe zmiany w pigułce.

Rekomendacja „S” – Po pierwsze: obniżenie zdolności kredytowej

Zgodnie z zapisami rekomendacji S banki weryfikując zdolność kredytową klienta ubiegającego się o kredyt hipoteczny muszą ją liczyć na okres maksymalnie 25 lat, nawet jeśli kredytobiorca zamierza zaciągnąć kredyt na okres dłuższy, czyli np. 30 bądź 35 lat.

Aby zrozumieć to ograniczenie należy podkreślić, że podstawową, ogólną zasada funkcjonująca przy liczeniu zdolności kredytowej jest, że im dłuższy okres kredytowania tym lepsza zdolność kredytowa tzn. klient o danych dochodach i zobowiązaniach ubiegający się o kredyt hipoteczny będzie miał wyższą zdolność kredytową np.  przy kredycie na 15 lat niż na 10 lat czy np.  przy kredycie na okres 25 lat niż na 20 lat. Zgodnie z nową rekomendacją S wydłużenie okresu kredytowania dla tego samego klienta do 30 czy 35 lat nie spowoduje już dalszego wzrostu zdolności kredytowej – pozostanie ona na poziomie jak dla kredytu na okres 25 lat.

Powyższa zmiana oznacza, że maksymalny dostępny poziom zdolności kredytowej dla danego klienta po prostu zmniejszył się, w przypadku większości klientów i będzie to spadek o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Należy natomiast zaznaczyć, że już wcześniej banki były zobowiązane do stosowania poprzedniej wersji rekomendacji S, która ograniczała maksymalny okres na jaki obliczana była zdolność kredytowa do 30 lat, aktualna wersja rekomendacji jest więc kolejnym zaostrzeniem procedur.

Zmiany w KNF zaostrzają procedury dotyczące zdolności kredytowej

Z drugiej strony zauważyć należy, że dla wielu klientów, którzy już przy 25 letnim okresie spłaty wchodzili w wiek emerytalny Rekomendacja S nie wpłynie bezpośrednio na poziom zdolności kredytowej. Wynika to z faktu, że banki stosują już tzw. „test emerytalny” tzn. obniżają zdolność kredytową, jeżeli klient w okresie spłaty wchodzi w wiek emerytalny, przewidując tym samym spadek jego dochodów oraz zdolności płatniczej na emeryturze.

Niezależnie od wprowadzenia nowej Rekomendacji  S maksymalny poziom zdolność kredytowej pomiędzy poszczególnymi bankami niezmiennie może być bardzo duży, dlatego też jeżeli zdolność kredytowa klienta w obrębie danego banku spadła powinien skorzystać z pomocy profesjonalnego eksperta kredytowego (doradcy kredytowego), który skutecznie porówna zdolność w poszczególnych bankach i wskaże maksymalny poziom zdolności kredytowej dostępny na rynku.

Więcej nt. zdolności kredytowej dowiesz się tutaj: CASE STUDY – ZDOLNOŚC KREDYTOWA-WSZYSTKO O ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Po drugie – dochód w walucie = trudniej o kredyt

Należy pamiętać, że zgodnie poprzednią rekomendacją S z czerwca 2013 roku KNF aby uniknąć ryzyka kursowego nakazał aby waluta kredytu hipotecznego była zgodna z walutą dominującego dochodu. Wskazał przy tym również, że w przypadku dochodu uzyskiwanego w walucie obcej przy kalkulacji zdolności kredytowej musi on ulec sztucznej deprecjacji/obniżeniu o 20% na wypadek realizacji ryzyka kursowego (niekorzystna zmiana kursu).

W ramach obecnej rekomendacji „S” KNF idzie krok dalej i nakazuje deprecjację dochodu w walucie obcej aż o 50%, np. w przypadku pary gdzie jedna z osób zarabia 2000 PLN a druga 2000 Euro, dochód walucie zostanie obniżony aż o połowę, co oczywiście przekłada się na znaczny spadek zdolności.

Ta zmiana w parze z niską dostępnością kredytów w walucie obcej powoduje duże ograniczenia w możliwości ubiegania się o kredyt dla kredytobiorców dla których dominująca waluta dochodu jest inna niż PLN.

Kredyt dla zarabiających w obcej walucie będzie trudniejszy

Jeśli uzyskujesz dochód w walucie obcej i chciałbyś ubiegać się o kredyt, doświadczony ekspert/doradca kredytowy wskaże z jakich ofert możesz skorzystać oraz czy kredyt walutowy będzie dla Ciebie jedynym rozwiązaniem – może okazać się, że nie koniecznie, zwłaszcza kiedy uzyskujesz przychody w walucie obcej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Po trzecie – kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem dostępny dla wszystkich

Na przestrzeni ostatnich lat kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem był produktem „egzotycznym” tzn. nieliczne banki miały taki kredyt w swojej ofercie a decydowało się na niego mniej niż  1% ogólnej sumy kredytobiorców. Ponieważ stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie a ich wzrost jest raczej tylko kwestią czasu, zainteresowanie kredytami ze stałym % wzrosło.

KNF w ramach rekomendacji S nakazał aby od 01.07.2021 roku każdy bank (poza spółdzielczymi) miał ofertę kredytu ze stałym oprocentowaniem.

O zaletach i wadach takiego rozwiązania przeczytacie tutaj:  CASE STUDY – KREDYT HIPOTECZNY ZE STAŁYM OPROCENTOWANIEM-CZY WARTO?

Nowa rekomendacja KNF a kredyty ze stałym oprocentowaniem

Dodać należy natomiast, że zgodnie z rekomendacją z oferty ze stałym oprocentowaniem mają mieć możliwość skorzystania również kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny jeszcze przed wejściem w życie rekomendacji.

Jeżeli chciałbyś zaciągnąć kredyt hipoteczny i najlepiej dopasować ofertę w związku z nowa Rekomendacją S zapraszam do współpracy z doświadczonym ekspertem/doradca kredytowym.

Pełną treść nowej rekomendacji KNF znajdziesz tutaj: KNF – nowa Rekomendacja S

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!