Zgodnie z formularzem informacyjnym wymaganym przez ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 roku, który otrzymasz bezpośrednio przed złożeniem wniosków kredytowych, ekspert (doradca kredytowy) jest wynagradzany bezpośrednio przez bank (nie przez klienta), a formularz szczegółowo określa wysokość tego wynagrodzenia. Szczegółową treść ustawy znajdziesz tutaj – http://eli.sejm.gov.pl/eli/DU/2017/819/ogl.