Dokładną wysokość wynagrodzenia eksperta (doradcy kredytowego) w danym banku określa formularz informacyjny, który zgodnie z ustawą nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 roku otrzymasz bezpośrednio przed złożeniem wniosków kredytowych. Ekspert (doradca kredytowy) jest więc wynagradzany bezpośrednio przez bank w którym klient zaciąga kredyt (nie przez klienta). Wynagrodzenie eksperta nie ma wpływu na ofertę banku jaką uzyskuje klient oferta jest taka sama jak w przypadku zaciągania kredytu bezpośrednio w banku. Bank niejako dzieli się z ekspertem (doradcą kredytowym) swoim zyskiem kredytu w zamian za obsługę klienta (tzn. jego pozyskanie, przygotowanie wniosków, omówienie warunków kredytu itd.).