Wielu klientów uzyskujących dochody z działalności gospodarczej stara się o kredyt. Działalności rozliczane na ryczałcie lub karcie podatkowej mogą generować problem z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Wynika to z faktu, że w przypadku tych form rozliczenia działalności gosp. banki nie są w stanie określić rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu a co za tym idzie nie mogą również w bezpośredni sposób określić wysokości dochodu uzyskiwanego przez kredytobiorcę. Aby wyliczyć dochód takiego klienta banki stosują różnego rodzaju uproszczone metody weryfikacji zdolności a to z kolei przekłada się na skrajnie różną wysokość zdolności kredytowej – w zależności od banku i stosowanej metodyki.

Ryczałt ewidencjonowany

Przypadku ryczałtu banki jako dochód określają zazwyczaj % uzyskiwanego przychodu, w zależności od banku może to być od 0 do nawet 80% a co za tym idzie zdolność klienta w poszczególnych bankach może się znacznie różnić. O czym należy pamiętać uzyskując dochód na ryczałcie:

  • dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej rozliczanej na ryczałcie może być skrajnie różny w zależności od banku,
  • w większości banków im wyższa stawka ryczałtu tym lepsza zdolność kredytowa, ale nie we wszystkich-w części banków stawka ryczałtu nie ma wpływu na sposób liczenia zdolność,
  • tak jak w przypadku KPIR, banki analizują do zdolności różne okresy -to również może mieć duży wpływ na różnice w zdolności pomiędzy poszczególnymi bankami,
  • w części banków na wysokość zdolności kredytowej będzie miał fakt czy klient jest Vat-owcem czy też nie,
  • nieliczne banki przy ryczałcie nie liczą dochodu jako % przychodu a bazują na oświadczeniu klienta jaki jest jego średniomiesięczny dochód,
  • jeżeli na co dzień nie prowadzisz ewidencji przychodów będziesz musiał sporządzić ja przed złożeniem wniosku- możesz to zrobić samodzielnie bądź skorzystać z pomocy księgowego.

Karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej banki liczą dochód jako krotność wymiaru karty podatkowej z decyzji Urzędu Skarbowego na dany rok. Krotność ta waha się od 0 poprzez 5/8/9 nawet do 15, co sprawia, że tak jak w przypadku ryczałtu zdolność w zależności od banku może być bardzo różna. O czym należy pamiętać uzyskując dochód na karcie podatkowej:

  • dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na ryczałcie może być skrajnie różny w zależności od banku,
  • część banków licząc dochód nie bazuje na krotności wymiaru karty podatkowej a na rzeczywiście zapłaconym podatku, jeśli więc przysługują Ci ulgi/odliczenia i płacony podatek jest niższy niż wynikałoby to z decyzji o wymiarze karty na dany rok , może mieć to wpływ na wysokość zdolności kredytowej,
  • jeszcze kilka lat temu nieliczne banki liczyły dochód na karcie podatkowej nie na podstawie krotności jej wymiaru a na podstawie wydruków z kasy fiskalnej(np. w przypadku taksówkarzy), na chwilę obecną żaden bank nie stosuje już takiej metodologii.

Jeśli uzyskujesz dochód z działalności gospodarczej rozliczanej na ryczałcie bądź karcie podatkowej, najważniejszą informacją dla Ciebie jest to, że Twoja zdolność może być skrajnie różna w zależności od metodyki oceny zdolności kredytowej stosowanej przez dany bank. Jako doświadczony ekspert (doradca) kredytowy z chęcią pomogę Ci wybrać najkorzystniejsze oferty nie tylko pod kątem ceny ale również maksymalnej zdolności kredytowej – zapraszam do współpracy!

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!