Czy warto składać wnioski kredytowe do więcej niż jednego banku?

Zdecydowanie tak! Sprawdź jakie argumenty przemawiają za takim rozwiązaniem.

Wniosek kredytowy w kilku bankach jednocześnie = niższa cena

Klienci ubiegający się o kredyt hipoteczny bardzo często liczą, że ich dotychczasowy bank zaproponuje im najkorzystniejsze warunki cenowe na rynku, gratyfikując ich tym samym za fakt, że są jego wieloletnimi klientami. Prawda jest taka, że niestety tak nie  jest , tzn. większość banków na rynku nie zaproponuje dla własnego klienta korzystniejszej oferty w porównaniu dla klienta z zewnątrz tzn. takiego który na moment ubiegania się o kredyt nie jest klientem tego banku. Innymi słowy, na obecnym rynku niewiele banków stosuje politykę oferowania korzystniejszych warunków cenowych dla własnych klientów, jeżeli natomiast Twój bank to robi, nigdy nie możesz mieć pewności, że oferta którą dostałeś będzie najkorzystniejsza, tzn. korzystniejsza niż oferty innych banków dostępnych na rynku. Zdecydowanie częściej natomiast  okazuje się, że klientowi bardziej opłaca się skorzystać z innego banku i tym samym uzyskać korzystniejsze warunki cenowe. Doświadczony ekspert (doradca) kredytowy pomoże Ci złożyć wnioski kredytowe do kilu banków , które wstępnie prezentują najkorzystniejsze warunki cenowe a po uzyskaniu decyzji kredytowych wybrać tę najkorzystniejszą dla Ciebie.

Wniosek kredytowy w więcej niż jednym banku to lepsze negocjacje

Złożenie wniosków kredytowych do kliku banków jest podstawą do skutecznych negocjacji warunków cenowych. Występując o negocjację warunków cenowych w danym banku często przedstawić należy nie tylko stosowne argumenty ale również wskazać na alternatywną decyzję jaką posiada klient w innym banku. Jeżeli wniosek kredytowy był złożony do kilu banków, klient jest w stanie taką alternatywną decyzję przedstawić.

Więcej wniosków – zminimalizowanie szansy na nieuzyskanie kredytu

Składając wnioski kredytowe do kilu banków minimalizujemy ryzyko nieuzyskania kredytu, tzn. np.  jeżeli złożyliśmy wnioski kredytowe np. do trzech  banków i jeden z nich odmówił udzielenia kredytu pozostają nam jeszcze dwie oferty z których jesteśmy w stanie skorzystać. Składając wniosek kredytowy do jednego banku stawiamy wszystko „ na jedna kartę”-jest to bardzo ryzykowne nawet w przypadku klientów z mocną sytuacją (wysoka zdolność kredytowa,  duży wkład własny), ponieważ należy pamiętać, że bank może odmówić kredytu z powodów całkowicie niezależnych od kredytobiorcy, tzn. np. może negatywnie odnieść się do scoringu klienta czyli jego wewnętrznej oceny punktowej czy zmienić procedury ubiegania się o kredyt już po złożeniu wniosku np. zwiększyć poziom wymaganego wkładu własnego lub zmienić sposób liczenia zdolności czy akceptowalne źródła dochodów. Pamiętajmy również, że wiele umów deweloperskich/przedwstępnych skonstruowane jest w taki sposób, że tylko przedstawienie zbywcy decyzji negatywnych z dwóch lub nawet trzeb banków uprawnia nas do rozwiązania umowy bez żadnych konsekwencji i umożliwia zwrot wpłaconego zadatku-złożenie wniosków kredytowych do kilku banków jest więc niezbędne!

Więcej niż jeden wniosek? Czas, czas, czas..

Należy wiedzieć, że banki udzielające kredytów hipotecznych mają różne tempo rozpatrywania wniosków kredytowych, tzn. są takie , które rozpatrują je bardzo szybko jak i takie, które na analizę potrzebują znacznie więcej czasu. Dodatkowo , czasy analizy wniosków kredytowych na bieżąco ulegają zmianie –głównie w zależności od tego jaka bank aktualnie prezentuje ofertę i jakie są jego aktualne moce przerobowe.

Składając wnioski do jednego banku ryzykujemy, że proces będzie przeciągał się na tyle długo, że nie będziemy w stanie dotrzymać terminów z umowy przedwstępnej /deweloperskiej a tym samym narazimy się na poważne konsekwencje jak odsetki za zwłokę czy  nawet utrata zadatku a tym samym utrata wymarzonej nieruchomości. Składając wnioski kredytowy do kilku banków jesteśmy w sanie dobrać je tak aby znajdowały się wśród nich również takie, które procesują wnioski szybko i które tym samym znacznie zwiększą prawdopodobieństwo sfinalizowania transakcji. Składając wniosek kredytowy tylko do jednego banku w przypadku decyzji negatywnej musimy rozpoczynać w innym banku/innych bankach proces od nowa, co za tym idzie mamy znacznie mniej czasu aby zmieścić się w terminach wynikających z podpisanej przez nas umowy.

 

Wycena nieruchomości

Składając wnioski kredytowe do kilku banków unikniemy sytuacji w której nie będziemy mogli sfinalizować kredytu ze względu na niekorzystną dla nas wycenę nieruchomość, tzn. bank wprawdzie wyda pozytywną decyzję kredytową ale wyceni nabywaną przez nas nieruchomość w taki sposób, że musielibyśmy  wnieś większy niż zakładaliśmy w wkład własny, którym nie dysponujemy. Jest to szczególnie ważne w przypadku transakcji gdzie zabezpieczeniem jest nieruchomość z rynku wtórnego, bądź w przypadku kredytów na budowę domu.

Więcej wniosków to indywidualne preferencje kredytobiorcy

Uzyskując decyzje kredytowe z kliku banków jesteśmy w stanie wybrać tę, która najbardziej spełnia nasze indywidualne preferencje. Jeżeli uzyskane przez nas oferty będą charakteryzowały się podobną ceną o wyborze banku będą decydować detale jak i  nasze indywidualne preferencje takie jak:

  • wymóg wpływów wynagrodzenia na rachunek danego banku bądź jego brak,
  • konieczność zakupu dodatkowych produktów jak np. karta kredytowa,
  • łatwość obsługi bankowości elektronicznej,
  • sposób rozliczenia remontu/wykończenia,
  • indywidualne zapisy w umowie,
  • subiektywna opinia o banku.

Składając wniosek do jednego banku skazujemy się na konieczność akceptacji tego co akurat zaserwuje nam , składając wniosek do kilku banków, mamy możliwość dopasowania oferty pod swoje indywidualne wymagania.

Podsumowanie

Powyższe argumenty to tylko część tych  , które świadczą, że warto składać wnioski kredytowe do kilku banków.

Do kilku , ale właściwie do ilu?

Standardowo, jeżeli pozwala na to sytuacja klienta wnioski kredytowe składane są do 3-4 najkorzystniejszych banków, składanie wniosków kredytowych do większej ilości banków uzasadnione jest w bardzo nielicznych sytuacjach, często niestety świadczy również o tym, że ekspert(doradca) kredytowy nie pochyla się należycie nad wyborem najkorzystniejszych banków i składa wnioski „jak leci”.

Pamiętajmy również, że wbrew obiegowej opinii złożenie wniosków o kredyt hipoteczny  do trzech, czterech czy nawet pięciu banków nie psuje naszego scoringu czy BIK-u jak  i nie zmniejsza naszej wiarygodności jak to ma  miejsce np. w przypadku kredytów gotówkowych. Składanie wniosków o kredyt hipoteczny do kilku banków równolegle jest absolutnym standardem na rynku z czego banki zdają sobie sprawę.

Należy również zwrócić uwagę, że składanie wniosków kredytowych do kilku banków równolegle nie sprawi, że drastycznie poszerzy się lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków-większość banków bazuje na podobnym zestawie wymaganych dokumentów-większością dokumentów będzie więc można posłużyć się we wszystkich bankach.

Nie należy się również obawiać, że wnioskowanie o kredyt w kilku bankach przysporzy nam znacznie więcej formalności-doświadczony ekspert (doradca kredytowy) przeprowadzi proces kredytowy  od momentu złożenia wniosków aż do wypłaty kredytu w taki sposób aby był on dla klienta jak najmniej uciążliwy. Wszystkie wnioski składane są bezpośrednio o doradcy, który również pomoże w ich wypełnieniu, zajmie się ich dostarczeniem do banków, będzie skutecznie zarządzał procesem ubiegania się o kredyt w danym banku i informował Cię o kolejnych krokach. Złożenie wniosków kredytowych do kilku banków zazwyczaj można przeprowadzić na spotkaniu , które trwa  zaledwie godzinę! Oczywiście w przypadku kilku decyzji pozytywnych wybierasz jedną -tę najkorzystniejszą. Z reszty możesz zrezygnować i nie ponosisz z tego tytułu żadnych kosztów czy konsekwencji.

Jeżeli jesteś zainteresowany zaciągnięciem kredytu i chciałbyś uzyskać wsparcie zarówno w doborze najkorzystniejszych ofert jak i w złożeniu wniosków kredytowych do kilku banków równolegle zapraszam do kontaktu!

Szukaj w serwisie

Najnowsze Case Study

Więcej CASE STUDY

Najnowsze Aktualności

Więcej Aktualności

Umów się na spotkanie z doradcą

Ekspert / Doradca Kredytowy
Mateusz Dyrda

Mateusz Dyrda

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku: 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. W branży od 2008 r. Zapraszam na spotkanie – współpraca ze mną jest całkowicie bezpłatna. Umów się na spotkanie już dziś!