Nowa oferta specjalna kredytów Pekao SA do 31.12.21

Pojawiła się dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają atrakcyjnego kredytu hipotecznego. Już od 13 października do 31 grudnia 2021 r. zostanie wprowadzona nowa oferta na kredyty mieszkaniowe w Pekao SA.

Oferta Specjalna nr 2N/OS/2021 EKO-Kredyty odpowiedzialna oferta na finansowanie celów przyjaznych środowisku i wspierająca zrównoważony rozwój”.

Kiedy będzie obowiązywała nowa oferta kredytów Pekao SA?

OKRES OBOWIĄZYWANIA:  od 13 października do 31 grudnia 2021 r.

 

Zasady funkcjonowania nowej oferty Pekao:

 

Warunki ogólne EKO – KREDYTY MIESZKANIOWE:

1) Z preferencyjnych warunków cenowych określonych w Tabeli nr 1 i 2 mogą korzystać obecni oraz nowo pozyskani Klienci, którzy przeznaczą kredyt na:

– przy kredycie hipotecznym (dotyczy wyłącznie domów): zakup nieruchomości wyposażonej w kolektory słoneczne, panele/ ogniwa fotowoltaiczne lub pompy ciepła. Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie kontroli, operatu szacunkowego kredytowanej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,

przy kredycie budowlano-hipotecznym (dotyczy wyłącznie domów): na zakup/ instalację odnawialnych źródeł energii, tj. kolektorów słonecznych, paneli/ ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Przedmiotowy cel w zakresie wymienionych wyżej instalacji musi zostać ujęty w kosztorysie prac budowlanych lub kosztorysie na roboty remontowe (kosztorys musi zostać pozytywnie zweryfikowany przez Bank).

2) Promocyjne wysokości marż i prowizji dot. kredytów mieszkaniowych określone są poniżej

Kredyt hipoteczny w Pekao SA

3) Dla kredytów mieszkaniowych z oprocentowaniem zmiennym warunki określone w pkt 2 stosuje się od początku obowiązywania umowy o kredyt.

4) Dla kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym w początkowym okresie kredytowania (60 miesięcznych rat):

  1. a) stała stopa procentowa jest ogłaszana w Komunikacie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. w sprawie wysokości stóp procentowych stanowiących podstawę oprocentowania kredytów i pożyczek dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A. wraz z możliwością przedłużenia na kolejny okres na wniosek kredytobiorcy, na warunkach uzgodnionych w momencie przedłużania okresu obowiązywania stałej stopy,
  2. b) oprocentowanie zmienne po zakończeniu okresu stałej stopy oparte będzie o Stopę Bazową Kredytu Mieszkaniowego 6M (SBKM6M) i powiększone o marżę podstawową określoną odpowiednio w Tabeli 1 lub 2,
  3. c) opłata za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt pobierana jest w wysokości określonej w pkt 2.

 

Jednocześnie bak Pekao SA informuje, że nadal obowiązuje oferta nr Oferta nr 4E/OS/2021 Banku Pekao S.A. – od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszam do kontaktu z dobrym doradcą kredytowym w Warszawie!

Mateusz Dyrda
Ekspert Kredytowy / Doradca Kredytowy | Ostatnie wpisy

Ekspert kredytowy (Doradca kredytowy) pracujący na terenie Warszawy. Ekspert Roku Open Finance 2012, 2013, 2015, 2017. W branży od 2008 r.

Comments are closed.

Zadzwoń!
Jak dojechać?