FAQ – Najczęściej zadawane pytania – kredyt firmowy

Ile muszę prowadzić firmę aby móc zaciągnąć kredyt?

Większość banków wymaga aby działalność była prowadzona min. 12 miesięcy natomiast w wielu przypadkach kredyt można zaciągnąć już od pierwszego dnia prowadzonej działalności gospodarczej np. kredyt na rozwój dla start-upu, lub kredyt na nowo powstałą spółkę celową ze wskazaniem przyszłego  źródła spłaty kredytu(biznes plan).

Czy kredytem zaciąganym na firmę mogę skonsolidować również zobowiązania osobiste?

Tak, część banków daje taką możliwość.

Zależy mi na maksymalnym okresie kredytowania, na jaki okres mogę liczyć?

W przypadku kredytu niezabezpieczonego będzie to 144 miesiące(12 lat) w przypadku kredytu zabezpieczonego może to być nawet 20 lat.

Czy zaciągając kredyt na firmę do zdolności mogą być również policzone dochody moje/mojej żony uzyskiwane przez nas jako osoby fizyczne, np. z umowy o pracę?

Tak, część banków daje taka możliwość

Moja firma nie wykazuje dochodów/wykazuje stratę, czy mogę zaciągnąć kredyt?

W wielu przypadkach tak.

Część banków stosuje uproszczone procedury i umożliwia zaciągnięcia kredytu bazując tylko na przychodach firmy tzn. estymuje wysokość dochodu jako procent  uzyskiwanych przychodów.

Wiele banków pozwala również podwyższyć dochód wykazany w dokumentach finansowych o wysokość poniesionych kosztów amortyzacji czy remanent.

Część banków „wyjmie” również z kosztów jednorazowe zdarzenia  mające wpływ na wynik finansowy np. remont siedziby.

Jakim wkładem własnym muszę dysponować ubiegając się o kredyt?

Standardowo banki wymagają 20-30 % wkładu własnego jednak stosując dodatkowe ubezpieczenia w części przypadków można zaciągnąć kredyt nawet bez wkładu własnego

Nie mam wkładu własnego w postaci gotówki, czy wkładem może być zatem zabezpieczenie na nieruchomości?

Tak, część banków daje taką możliwość

Czy koszt odsetkowy kredytu mogę wliczyć w koszt prowadzonej działalności gospodarczej?

Tak, zarówno koszt odsetkowy kredytu jak i pozostałe koszty związane z zaciągnięciem kredytu(np. prowizje , opłaty), można wliczyć w koszt prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy mogę zaciągnąć kredyt na podstawie przyszłych dochodów?

Tak , część banków daje możliwość zaciągnięcia kredytu na prognozie bądź na biznes planie w ramach którego wskażemy przyszłe źródło spłaty kredytu

Czy mogę zaciągnąć kredyt na VAT?

Tak, jest to kredyt z ratą balonową, czyli kredyt od którego bank liczy odsetki do momentu uzyskania zwrotu z Urzędu Skarbowego , a po uzyskaniu zwrotu spłacany jest jednorazowo (balonem)

Czy kredytem firmowym mogę sfinansować nieruchomość inną niż o charakterze komercyjnym?

Tak, część banków daje taką możliwość natomiast należy wskazać wówczas jak ta nieruchomość będzie użytkowana w ramach prowadzonej działalności

Czy kredyt firmowy zawsze wymaga poręczenia wspólników jako osób fizycznych ?

Nie , bank może odstąpić od tego zabezpieczenia

Czy mogę zrealizować inwestycję z własnych środków a później wystąpić o kredyt w ramach którego bank zwróci mi poniesione koszty?

Tak, taka transakcja nazywana jest refinansowaniem poniesionych kosztów, wykorzystuje się ją kiedy transakcję z różnych względów trzeba przeprowadzić bardzo szybko. Cena kredytu na refinansowanie poniesionych kosztów nie różni się od ceny standardowego kredytu.

Czy zobowiązania osobiste wspólników będą brane pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej?

Nie, nie wszystkie banki będą brały te zobowiązania pod uwagę przy liczeniu zdolności.